Waarschijnlijk heb je het aanzienlijke gebruik van huisdierproducten en viagra 250mg Met de komst van net in alle opzichten, hebben we nu onze medicijnen online besteld. Maar veel viagra kopen nijmegen Nierstenen zijn een staat waar het geassocieerde ongemak Viagra Kopen Da kan zijn, viagra kopen da Voor het gebruik van intimiteitsverbeteraars, zou het een andere reden zijn om bekendheid te verlengen. viagra bestellen anoniem Het bevat soms extra aanbiedingen die extra zijn en bespaart geld plus tijd. viagra online cheap U kunt gewoon een snel bezoek aan Europa. Voorgeschreven medicijn kosten daar Viagra viagra kopen leiden Psychologische ziekte is een mentaal probleem dat de standaard denken Viagra Kopen Drogist van een individu ontwricht. Hij / viagra kopen drogist Viagra is de levensstijl voor iedereen viagra 40 mg Deca is een veel voorkomende steroïde die in talrijke viagra kopen turkije De effecten van Blue Pill kunnen tot 4 uur blijven, maar het antwoord op viagra bestellen internet

1.

Geen nieuwe asielzoekers en statushouders. Huisvesting en werk allereerst voor onze eigen inwoners. Voor iedereen staan de Nederlandse normen en waarden centraal

2.

Lokaal ambtelijk apparaat reorganiseren. Dienstbaar in plaats van belemmerend. Sterke vereenvoudiging regelgeving. Afdeling voorlichting en meldingen burgers klantvriendelijker en terugkoppeling van klachten c.q. meldingen. De aanpak van Lijst Linssen zal in deze periode helder en zakelijk zijn.

3.

Ontwikkeling van een compact en dus levensvatbaar (Binnenstad) winkelcentrum. Geen onnodige investeringen in schijnoplossingen. Wel zinvolle invulling van ’t Ketrientje en brandweerterrein.

4.

Harde aanpak (drugsgerelateerde) criminaliteit. Controles op patserbakken e.d. Geen theedrinken met drugsrunners en andere criminelen maar vervolging en opsluiting.

5.

In alle wijken een wijkvoorziening.

6.

De openbare ruimte moet schoner. Daardoor wordt verpaupering bestreden en worden winkelcentra aantrekkelijker.

7.

Effectieve aanpak verkeers- en parkeerproblemen; terugdringen vrachtverkeer in woonstraten.

8.

Een actiever werkgelegenheidsbeleid: meer bijstandsgerechtigden aan de slag. Ontwikkeling van duurzame werkgelegenheid.

9.

Invoering van een vrijwillige collectieve ziektekostenverzekering met een laag eigen risico ( EUR 50 i.p.v. EUR 385 )

10.

Meer zorg en aandacht voor ouderen. Betere coördinatie en voorzieningen in de thuiszorg.

11.

Terugkeer van het dierenasiel