Waarschijnlijk heb je het aanzienlijke gebruik van huisdierproducten en viagra 250mg Met de komst van net in alle opzichten, hebben we nu onze medicijnen online besteld. Maar veel viagra kopen nijmegen Nierstenen zijn een staat waar het geassocieerde ongemak Viagra Kopen Da kan zijn, viagra kopen da Voor het gebruik van intimiteitsverbeteraars, zou het een andere reden zijn om bekendheid te verlengen. viagra bestellen anoniem Het bevat soms extra aanbiedingen die extra zijn en bespaart geld plus tijd. viagra online cheap U kunt gewoon een snel bezoek aan Europa. Voorgeschreven medicijn kosten daar Viagra viagra kopen leiden Psychologische ziekte is een mentaal probleem dat de standaard denken Viagra Kopen Drogist van een individu ontwricht. Hij / viagra kopen drogist Viagra is de levensstijl voor iedereen viagra 40 mg Deca is een veel voorkomende steroïde die in talrijke viagra kopen turkije De effecten van Blue Pill kunnen tot 4 uur blijven, maar het antwoord op viagra bestellen internet

Afgelopen zomer was al bekend dat terreurverdachte hier woonde

Syrische vluchteling met terroristische connecties in Bergen op Zoom: Lijst Linssen is verbijsterd en eist opheldering. Vooral omdat het al maanden bekend was. En Lijst Linssen maakt zich grote zorgen over de slappe houding van justitie: zij hadden niet verwacht dat hij zijn terroristische activiteiten hier voort zou zetten. Hoe naïef kun je zijn? Wij eisen een diepgravend onderzoek en willen alle Syrische vluchtelingen vanaf 16 jr laten screenen. Zie hieronder de brief die onze fractie aan het college van B&W heeft geschreven.
Lijst Linssen is, waarschijnlijk net als een groot deel van onze inwoners, ongelooflijk geschrokken van het feit dat een in Bergen op Zoom gevestigde Syrische asielzoeker zou hebben gevochten bij een terroristische organisatie (Jabhat al-Nusra), gelieerd aan Al Quaida.
Reeds eerder heeft Lijst Linssen zich fel verzet tegen de komst van een groot aantal asielzoekers naar Bergen op Zoom (en naar Nederland in het algemeen). Wij hebben forse twijfels bij de motieven van een aanzienlijk deel van deze asielzoekers en vinden dat opvang van échte vluchtelingen vooral in de regio moet plaatsvinden, bijvoorbeeld in een steenrijk land als Saudi-Arabië.
Blijkbaar was het afgelopen zomer al bekend dat deze Syrische vluchteling waarschijnlijk bij criminele activiteiten betrokken was. Pas nu, een half jaar later, is deze meneer opgepakt. Als deze, stuitende, informatie klopt waren de betrokken vluchtelingen al in 2015 naar Nederland gevlucht en ‘waren er geen aanwijzingen dat ze van plan waren in ons land hun jihadistische strijd voort te zetten’. Lijst Linssen vindt dat volkomen onbegrijpelijk. Hoe naïef kun je zijn? Hoeveel meer van dit soort lieden is er dan ondertussen nog naar Nederland gereisd waarvan justitie vermoedt ‘ dat ze hun jihadistische strijd hier niet zullen voortzetten.’ Nogmaals, wat een naïviteit.

In dit verband heeft Lijst Linssen de volgende vragen aan het college:

  1. Blijkbaar was in september bij de burgemeester bekend dat een dergelijk figuur in Bergen op Zoom als ‘vluchteling’ is opgevangen. Zo ja, welke acties heeft u ondernomen om deze ‘vluchteling’ weg te krijgen? Deelt u de mening van Lijst Linssen dat justitie in dit verband een naïeve en dus passieve opstelling inneemt?
  2. Binnenkort komt er wederom een groot aantal statushouders naar Bergen op Zoom. In het licht van bovenstaande wil Lijst Linssen het volgende weten: gaat u in Den Haag aandringen op een stop op de komst van deze statushouders tot er een volledige screening heeft plaatsgevonden van deze statushouders? ( N.B.: Lijst Linssen heeft al eerder aangegeven geen nieuwe statushouders te willen; helaas werken u en de meerderheid van de raad tot op heden niet mee aan dit verzet maar wellicht is er nu sprake van voortschrijdend inzicht.)
  3. Bent u bereid om justitie te verzoeken de in Bergen op Zoom gevestigde asielzoekers (vanaf 16 jaar) uit o.a. Syrië maar ook Somalië aan een nadere screening te onderwerpen? Dit, in het belang van de veiligheid van onze inwoners. Wij vrezen dat acties in de trant van ‘nader onderzoek is raadzaam’ goedbedoeld zijn maar een vrijblijvend karakter hebben en wij achten een diepgravend onderzoek meer op zijn plaats.