Praktische oplossingen tijdens evenementen

Praktische oplossingen nodig tijdens evenementen. Wat doen we als mensen ‘hoge nood’ hebben? Met name voor vrouwen zijn er nauwelijks toiletmogelijkheden. Wij bepleiten meer openbare toiletten tijdens evenementen zoals Vastenavond, met name voor vrouwen. En: Lijst Linssen neemt afstand van het geruzie over wie er nu wel of niet ‘schuldig ‘ is aan de rommel met 11-11. Wij komen met een praktisch voorstel voor plastic inzameling: geef ondernemers plastic containers in bruikleen. Zie onderstaande brief.

Geacht college,
Op zaterdag 11 november 2017 was de aftrap van de viering Vastenavend 2018 in Bergen op Zoom. Daar is al het nodige over geschreven; sommige politieke partijen vinden vooral het aanwijzen van een ‘zwarte piet’ belangrijk, om in de geest van Sinterklaastijd te spreken. Wij hechten meer waarde aan constructieve oplossingen en vraagt hieronder aandacht voor een ander nijpend probleem.

Lijst Linssen maakt zich namelijk veel meer zorgen omtrent de openbare toiletvoorzieningen bij evenementen van deze omvang. Tijdens de viering van Vastenavend zijn plaszuilen op meerdere plekken in de binnenstad geplaatst om “wildplassen” tegen te gaan, echter tijdens de 11-11 viering waren geen plaszuilen in de binnenstad te vinden en werden de straten en gevels in de binnenstad als openbaar toilet gebruikt. Naast plaszuilen is er ook grote behoefte om openbare toiletvoorzieningen voor vrouwen te plaatsen. Bezoekers van dergelijke evenementen klagen hier al lang over. Dit zou kunnen worden opgelost door naast plaszuilen ook enkele toiletwagens te plaatsen in de binnenstad.

In dit verband heeft Lijst Linssen de volgende vragen voor het college:

  1. Waarom waren er tijdens de 11-11 viering in het geheel geen openbare toiletvoorzieningen aanwezig in de binnenstad met veel “wildplassers” als gevolg?
  2. Is het college het met Lijst Linssen eens dat er bij evenementen van deze omvang openbare toiletten aanwezig moeten zijn in de binnenstad?
  3. Waarom zijn er geen openbare toiletten voor vrouwen tijdens deze evenementen, omdat in de reguliere horeca lange rijen staan te wachten voor de damestoiletten die deze aantallen niet aan kunnen?
  4. Is het college bereid dit op te pakken zodat bij de komende evenementen de straten in de binnenstad niet als openbaar toilet worden gebruikt?

Bemensing, dus toezicht en onderhoud, zou bijvoorbeeld kunnen geschieden d.m.v. inzet van de Stichting Samenwerken.

Daarnaast wil Lijst Linssen graag een suggestie meegeven voor de plastic inzameling tijdens de Vastenavend en de daaraan voorafgaande weekenden: verstrek ondernemers op verzoek plastic containers waar ondernemers en hun gasten plastic glazen in kunnen dumpen. Saver ledigt vervolgens deze containers de volgende ochtend. Dat scheelt tijd en rommel.
5. Bent u bereid deze suggestie met de ondernemers te bespreken en uit te werken?