Aanpak leegstand in de binnenstad

De afgelopen twee weken is er flink gediscussieerd over de aanpak van de leegstand van de binnenstad. Lijst Linssen heeft duidelijke, toekomstgerichte standpunten. Onze kandidaat Gabrie de Groot ( nr. 16 op de kieslijst ) en onze partijleider Ton Linssen hebben een nadere analyse geschreven en doen verdere voorstellen voor aanpak van de leegstand in de binnenstad. Vanzelfsprekend willen wij ook graag uw mening en verdere suggesties vernemen! Lees hieronder hun bijdrage:

Leegstand in de binnenstad

Landelijk in 2017 10% winkel oppervlakte leegstand Provincie Groningen, Overijsel, Limburg en Brabant hebben een leegstandspercentage boven het landelijk gemiddelde Veel winkelmeters zijn recent leeg komen te staan onder andere door faillissementen van ketens zoals V&D, Mikro Electro, Schoenenreus en House of Shoes, Kijkshop, Manfield, Its elektronica en McGregor.

Winkelruimte

Landelijke trends en ontwikkelingen

De afgelopen tien jaar is landelijk per saldo bijna vijf miljoen vierkante meter winkelruimte aan de winkelvoorraad toegevoegd; een toename van 17,5%.

De winkelleegstand is in diezelfde periode met bijna 1,5 miljoen vierkante meter toegenomen; een toename van bijna 85%. Schaalvergroting: veel bekende winkelformules willen een winkeloppervlak van 1.500 of 2.000 m² per winkelunit; oppervlaktes die in (historische) binnensteden vaak beperkt voorhanden en moeilijk te realiseren zijn.

Door de economische crisis en het lage consumentenvertrouwen zijn de detailhandelsbestedingen flink afgenomen. Voor de detailhandel heeft dit tussen 2008 en 2013 geresulteerd in een omzetafname van 8%.

Bovendien kopen consumenten steeds vaker via internet. Sinds 2005 zijn de online consumentenbestedingen toegenomen van 2,8 miljard tot 10,6 miljard in 2013. Met name in de non-foodbranches wordt het internet een steeds belangrijker verkoopkanaal. Dit gaat ten koste van de bestedingen op de fysieke winkelvloer.

De consument wil kopen waar en wanneer hij wil. Verkoop via en aanwezigheid in meerdere kanalen is voor veel winkeliers noodzakelijk. Ook maken consumenten steeds scherpere keuzes tussen winkelgebieden. In (historische) binnensteden worden sfeer, uitstraling en beleving steeds belangrijker; in andere winkelgebieden is een goede bereikbaarheid en parkeergelegenheid van cruciaal belang.

Ook demografische veranderingen hebben invloed op de samenstelling van de detailhandelsbestedingen. Zo blijken ouderen bijvoorbeeld meer uit te geven aan levensmiddelen dan jongeren, terwijl jongeren meer uitgeven aan mode en luxeartikelen dan ouderen. De vergrijzing van de bevolking heeft daarmee direct invloed op het benodigde aanbod per branche in een gebied.

Lokale situatie in Bergen op Zoom

Binnen de Gemeente Bergen op Zoom is de winkelleegstand de afgelopen jaren gestaag toegenomen. In absolute zin concentreert de winkelleegstand zich duidelijk in de binnenstad. In Bergen op Zoom hebben we in de binnenstad 38.505 m2 winkelvloer oppervlak waarvan er, in de peiling van juli 2017, 40% van de winkelvloer oppervlakte leeg staat. Als we kijken naar de leegstand buiten het centrum zien we dat het winkelcentrum het Piusplein te kampen heeft met leegstand en dat de Zeeland nog lege ruimtes heeft.

De andere winkelcentra buiten de binnenstad zijn over het algemeen goed gevuld. De omgeving van het Piusplein wordt nu veel aandacht besteed aan het vernieuwen van de wijk. Een onderdeel hiervan is ook dat het winkelcentrum wordt aangepakt. De beleving (perceptie) van de inwoners daarentegen is dat 31,2% van de bezoekers de leegstand storend vinden. Terwijl de Zeeland ook te kampen heeft met een evenredig deel van leegstand waar de bezoekers deze leegstand niet zoals in de binnenstad beleven. Kijken we naar wie zijn er vertrokken vanuit de binnenstad naar de Zeeland kunnen we concluderen dat dit alleen Albert Hein is vanwege de sterk teruglopende omzetten en de herinrichting van de Lindebaan. We kunnen dus alleen maar gaan kijken hoe we deze twee gebieden met name de binnenstad gaan aanpakken zodat we de leegstand transformeren naar een andere invulling.

Hoe? We moeten overmaat van het winkeloppervlak voorkomen. Transformeer daar waar mogelijk de overmaat aan winkel oppervlakte naar een andere bestemming. Mogelijkheden zoals bijvoorbeeld woonwerkomgeving waarbij de ruimte multifunctioneel wordt benut. Niet uit het oog verliezend de behoefte van de vraag naar ruimtes en de regelgeving hier omtrent daar nodig aanpassen. Draagkracht creëren voor burgerinitiatief.

Transformeren naar een andere bestemming mag ook weer niet te veel kosten met zich mee brengen want anders schieten we het doel voorbij en zitten we weer met een andere vorm van leegstand. We moet ook in beeld gaan brengen wat de prijs per vierkante meter van het winkeloppervlak wel in verhouding staat met wat er per vierkante meter aan handelswaar verkocht kan worden. De vraagprijzen van de panden zijn over het algemeen alleen maar gestegen terwijl de marges en de omzetten van de winkeliers omlaag zijn gegaan. Op veel plaatsen is het onderhoud van de panden in de binnenstad een ondergeschoven kindje, laten we hier geld voor vrij maken om dit tegen te gaan in plaats van experimenteren een stadslab. We hebben een tekort aan stageplaatsen in ons onderwijs. Kijk eens wat we daar mee kunnen om onze binnenstad naar een hoger niveau te kunnen tillen. We willen meer passanten en toeristen lokken. Zorg er dan voor dat onze huiskamer (binnenstad) er aantrekkelijk uitziet.

Leven er nog meer ideeën  over de leegstand in de binnenstad van Bergen op Zoom? Laat het dan even weten! Samen zijn we sterk!

Gabrie de Groot (kandidaat nr. 16)    Ton Linssen, partijleider