Aansluiting fietsstraat Halsterseweg met Zoomdam-Boerenverdriet verdient aanpassing

College van Burgemeester & Wethouders

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom

Onderwerp: Aansluiting fietsstraat Halsterseweg met Zoomdam- Boerenverdriet verdient aanpassing ivm verkeersgevaarlijke situatie 

Bergen op Zoom, 24 mei 2021

Geacht college,

Lijst Linssen heeft naar aanleiding van klachten over onveilige verkeerssituaties bij de aansluiting Zoomdam-Boerenverdriet en de fietsstraat Halsterseweg in Bergen op Zoom een onderzoek ingesteld. Automobilisten die vanaf de Zoomdam de fietsstraat de Halsterseweg inrijden zien nauwelijks de verkeersborden omdat ze alle aandacht nodig hebben voor de complexe verkeerssituatie. Bewoners in deze straat zien regelmatig “bijna ongelukken”. In deze brief wordt dit verder uitgewerkt aangevuld met adviezen.

Ten eerste laat die T-kruising een fietspad zien richting het Boerenverdriet voorzien van verkeersbord RVV G11; ‘verplicht fietspad’. Echter de bestrating is voorzien van tegels die overeenkomen met de kenmerken van een trottoir( grijze tegels). Verderop in het Boerenverdriet gaat dit trottoir c.q. fietspad over in het reeds eerder bestaande fietspad (rode tegels). Dit moet aangepast worden omdat dit veel onduidelijkheid geeft en bovendien dit stuk fietspad in 2 richtingen wordt gebruikt door fietsers en scooters. Op de T-kruising ontstaat vervolgens de verwarring. Zie foto’s hieronder.

Ten tweede de onveilige situatie wanneer autobestuurders vanaf de Zoomdam de fietsstraat de Halsterseweg inrijden. Bestuurders komen ogen tekort omdat tegemoetkomende fietsers voor hen oversteken op de fietsstraat en schuin achter rechts ook fietsers deze fietsstraat inrijden naast ook overstekende voetgangers bij het inrijden van deze fietsstraat.

Intussen passeren die autobestuurders kleine bordjes van 30 km; een bordje “fietsstraat” en een voorrangsbord; RVV B6.

Deze aanwijzingen/verkeersborden zouden net als bij de rotonde even verderop bij ’t Rijks op grote gele vierkante borden aangegeven moeten worden. Het geeft de bestuurder meer aandacht voor deze verkeerssituatie. Eventueel zou er een knipperlicht aangebracht kunnen worden op de gele vlakken die alleen in werking is wanneer autobestuurders hier passeren.

Zie hieronder bij foto 1 de bedoelde gele borden zoals die ook op de Halsterseweg zouden moeten komen zodat bestuurders extra attent worden gemaakt op de complexe situatie van voorrang en overstekende fietsers.

Ten derde is verderop in de fietsstraat ter hoogte van de Dahliastraat een signaleringsbord aangebracht die de snelheid met duimpje weergeeft om de naderende bestuurder attent te maken op de snelheid. Echter dit signaleringsbord staat royaal links van de weg en bereikt zo niet z’n doel omdat bestuurders zo’n signaleringsbord daar niet verwachten. Dit bord zou rechts van de weg moeten worden aangebracht.  Er zijn klachten van bewoners over te hoge snelheden door (vracht)auto’s. Zie foto hieronder.

In dit verband heeft Lijst Linssen de volgende vragen aan het college:

  1. Bent u het eens met Lijst Linssen dat het wegdek van het fietspad naast het verkeersbord “verplicht fietspad” naar het Boerenverdriet aangepast moet worden?
  2. Bent u het eens met Lijst Linssen dat de bebording bij het inrijden van de fietsstraat de Halsterseweg vanaf de Zoomdam opvallender moet zijn, omdat bestuurders alle aandacht nodig hebben voor de complexe verkeerssituatie daar?
  3. Is het college het met Lijst Linssen eens dat een signaleringsbord voor in dit geval snelheid zinvoller is wanneer dit rechts van de weg is aangebracht, omdat bewoners van die straat klagen over hogere snelheden dan 30 km door (vracht)auto’s in deze fietsstraat?

Wijze van beantwoording: schriftelijk conform art. 36  RvO.

Namens Lijst Linssen,

Vriendelijke groet, Meino Dam, raadslid