Reactie Lijst Linssen op onterechte aanval

Aan:   De voorzitter van de gemeenteraad van Bergen op Zoom De procestrekker van de reset De fractievoorzitters van de gemeenteraad van Bergen op Zoom Betreft: reactie op uw schrijven van 21 april jl. Bergen op Zoom, 23 april 2020 Geachte heer Petter, geachte heer van der Weegen en geachte fractievoorzitters, Lijst Linssen heeft kennis genomen …

Lees meer

Persverklaring Lijst Linssen inzake terugtreden uit reset proces

Persverklaring 15 april 2020 Het is begonnen door een oproep van Lijst Linssen aan Arjan van der Weegen van GBWP. Vol overtuiging en noodzaak. Daardoor heb ik mijzelf open en kwetsbaar opgesteld. Daar heb ik geen spijt van! Lijst Linssen heeft zich vanaf het begin constructief opgesteld om een bijdrage te leveren aan bitter noodzakelijke …

Lees meer

Zijn onze bruggen en viaducten veilig genoeg?

Lijst Linssen vraagt het college te onderzoeken of onze bruggen en viaducten veilig genoeg zijn. N.a.v. problemen met o.a. bruggen in Noord-Holland en met de Merwedebrug vraagt Lijst Linssen of er periodieke inspecties plaatsvinden. Uiteraard hopen wij dat het onderhoud op orde is en er geen verborgen gebreken zijn. Maar we willen graag weten of …

Lees meer

Coalitie van GBWP-VVD-CDA-GL maakt van Bergen een van de duurste gemeenten

Afgelopen woensdag werden de gemeentelijke fiscale heffingen voor 2019 vastgesteld. Zoals Lijst Linssen al eerder vast heeft gesteld: Bergen op Zoom wordt waarschijnlijk de duurste gemeente van Brabant. Oorzaken: een onnodige verhoging van de rioolbelasting; nutteloze uitgaven voor het stadskantoor ( interne kosten); geldverkwisting aan o.a. het Eventum en het Suikerlab. De coalitie van GBWP-VVD-CDA-GL …

Lees meer

Lijst Linssen vanaf begin af aan al fel tegenstander van het City Servicepunt!

Lijst Linssen is al vanaf het begin een uitgesproken tegenstander van een City Service Punt in de Fortuinstraat/Kortemeestraat. “Het is onzinnig om de St. Annastraat te verlaten” aldus Ton Linssen. Hij verwacht niet dat de leegkomende ruimte van de huidige fietsenstalling snel verhuurd zal worden. “Het is volstrekt incourant vastgoed”. Daarbij haalt Linssen een brief …

Lees meer

Optreden college van B&W bij sluiting zwembad de Schelp wordt steeds onduidelijker.

Wie was nu verantwoordelijk? Wanneer werd er ingegrepen? De burgers en de gemeenteraad krijgen telkens andere antwoorden. Het wordt steeds warriger. Het college lijkt de regie en het overzicht volledig kwijt te zijn. Ondertussen was het zwembad lange tijd gewoon open terwijl de veiligheid van bezoekers en medewerkers waarschijnlijk gevaar liep. Lijst Linssen vraagt opnieuw …

Lees meer

Aankoop Suikerlab: verspilling van kostbaar belastinggeld

Van het padje Wat bezielt de Bergse politiek? Haar laatste geld steekt ze in de aankoop van het Suikerlab van Cosun aan de Van Konijnenburgweg. Voor een handjevol studenten en docenten van de Hogere Agrarische Hogeschool (HAS) uit Den Bosch. Zonder dat de eigenaar van het gebouw een ’schone grond’ verklaring heeft afgegeven, zonder dat er al huurovereenkomsten zijn …

Lees meer

OP NAAR EEN BINNENSTAD VAN ALLURE

Het huidige college van burgemeester en wethouders slaagt er maar niet in om de binnenstad van Bergen op Zoom weer aantrekkelijk te maken. Het heeft geen idee hoe de problemen van leegstand en leefbaarheid in het winkelhart op te lossen.

Lees meer

Reactie Lijst Linssen op stellingen Halsters verkiezingsdebat

Op 20 februari vindt een verkiezingsdebat in Halsteren plaats. Lijst Linssen neemt echter niet deel aan debatten waarbij vrijwel uitsluitend partijleden aanwezig zijn en de onafhankelijke kiezer ver te zoeken is. Daarom vinden wij zulke debatten zinloos. Lijst Linssen wil alle kiezers zo duidelijk mogelijk informeren over onze standpunten. Vandaar dat u hieronder onze reactie …

Lees meer

Worden de bewoners van de Parallelweg wel serieus genomen?

De werkgroep 30- een buitengewoon serieuze groep bewoners die zich inzet voor de veiligheid van de Parallelweg- wordt blijkbaar door de gemeente niet al te serieus genomen. Een kwalijke zaak. Ze hebben zelfs een onderzoek door Veilig Verkeer Nederland laten uitvoeren maar dat wordt klaarblijkelijk door de gemeente gewoon terzijde genomen. Ondertussen blijft de snelheid …

Lees meer

Betere sanitaire voorzieningen voor bewoners met een medische aandoening

Lijst Linssen sluit zich aan bij een landelijk initiatief om meer en betere toiletvoorzieningen te realiseren voor mensen met een medische aandoening. De maag lever darm stichting stelt dit probleem landelijk aan de orde. Lijst Linssen wil er ook in Bergen op Zoom meer aandacht voor en stuurt onderstaande brief naar het college: College van …

Lees meer

Is de komst van de HAS een luchtbel?

Een euforische stemming in september bij ons college. Er zou sprake zijn van de komst van een Hogere Agrarische School in onze gemeente. Nu blijken de verwachtingen fors te moeten worden getemperd. Wordt dit een flinke teleurstelling? Lijst Linssen vraagt om opheldering. Sander Siebelink schreef er onderstaande brief over. Geacht college, Naar aanleiding van gesprekken …

Lees meer

Aanpak leegstand in de binnenstad

De afgelopen twee weken is er flink gediscussieerd over de aanpak van de leegstand van de binnenstad. Lijst Linssen heeft duidelijke, toekomstgerichte standpunten. Onze kandidaat Gabrie de Groot ( nr. 16 op de kieslijst ) en onze partijleider Ton Linssen hebben een nadere analyse geschreven en doen verdere voorstellen voor aanpak van de leegstand in …

Lees meer

Sporten moet betaalbaar blijven!

Laat de sportverenigingen in leven! De gemeente wil meer inwoners aan het bewegen krijgen maar het wordt voor sportverenigingen steeds moeilijker om aan subsidies te komen. Straks wordt mogelijk ook de energierekening bij de clubs die gebruik maken van buitensportaccomodaties  (voetval, tennis, hockey etc.) weggelegd. De vraag is of de verenigingen dit wel kunnen betalen. …

Lees meer

Aanpak binnenstad: het is vijf over twaalf!

  Stop met de geitenwollensokken aanpak van het binnenstadslab! Beste mensen, het is vijf over twaalf. De binnenstad moet direct worden aangepakt voordat we afglijden tot een armzalig dorpje aan de Schelde. Dit gemeentebestuur heeft nu € 880.000 uitgegeven aan een stapel papier en praatsessies. Met resultaten welke men op de basisschool had kunnen verzinnen. …

Lees meer

Lijst Linssen: wachttijden dierenambulance te lang

Geacht college, De laatste tijd ontvangt Lijst Linssen regelmatig klachten over het functioneren van de dierenambulance en dierenopvang Arduin. De klachten betreffen het volgende: Arduin is beperkt geopend ( telefonisch bereikbaar van 8:30 tot 17:00 uur en de openingstijden zijn van maandag t/m zaterdag van 11:00 tot 17:00 uur ). Buiten de openingstijden is men …

Lees meer

Lijst Linssen gaat verkiezingen Bergen op Zoom in met motto: Lokaal Forum

BERGEN OP ZOOM – Lijst Linssen als lokale variant van het Forum voor Democratie. Zo gaat Ton Linssen met zijn partij de komende verkiezingen voor de gemeenteraad van Bergen op Zoom in. Lokaal Forum. ,,Ik ben gecharmeerd van Baudet, van het Forum voor Democratie.” Deze rechtse partij scoorde bij de jongste verkiezingen voor de Tweede …

Lees meer

Lijst Linssen: ‘College ondermijnt plannen voor het Ketrientje’

BERGEN OP ZOOM – Lijst Linssen vindt dat de plannen voor voormalig zorgcentrum Ketrientje worden gefrustreerd door de gemeente Bergen op Zoom. Fractieleider Ton Linssen is het wachten op de nieuwe ontwikkelingen in het complex beu en eist in een brief op poten tekst en uitleg van het college van B en W. Omdat het …

Lees meer

Pak overlast bij flats Plejadenlaan aan

Lijst Linssen: pak de overlast bij de flats aan de Plejadenlaan aan. Een aantal hangjongeren blijft voor overlast zorgen. Onze fractie heeft onderstaande brief naar het college gestuurd. Geacht College, Lijst Linssen heeft vanuit de media moeten vernemen dat de toestand rondom hangjongeren bij de seniorenflat aan de Plejadelaan ernstige vormen aan gaat nemen. Bewoners …

Lees meer