Betere sanitaire voorzieningen voor bewoners met een medische aandoening

Lijst Linssen sluit zich aan bij een landelijk initiatief om meer en betere toiletvoorzieningen te realiseren voor mensen met een medische aandoening. De maag lever darm stichting stelt dit probleem landelijk aan de orde. Lijst Linssen wil er ook in Bergen op Zoom meer aandacht voor en stuurt onderstaande brief naar het college:

College van B&W gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: HogeNood App

Bergen op Zoom, 5 februari 2018

 

Geacht College,

De fractie van Lijst Linssen heeft kennisgenomen van het feit dat er landelijk activiteiten in ontwikkeling zijn om meer openbare en vrij toegankelijke toiletten beschikbaar te stellen aan mensen die vanwege een medische aandoening snel toegang nodig hebben tot een toilet. Het blijkt namelijk dat 1 op de 4 mensen met een medische aandoening zoals stomapatiënten maar ook mensen met blaas- of darmproblemen de deur niet meer uit durven om een stadscentrum te bezoeken vanwege het ontbreken van (kosteloze) toiletten die onmiddellijk beschikbaar moeten zijn; er zijn schrijnende verhalen van stomapatiënten.

Onze fractie vraagt zich af, hoe het kan zijn, dat wij landelijk en lokaal bezig zijn met het creëren van gender-neutrale toiletten maar dat er voor een zeer grote groep buik/blaas patiënten geen toilet beschikbaar is op een moment dat dit dringend gewenst is.

De fractie van Lijst Linssen is inmiddels op de hoogte van het bestaan van de website www.waarkaniknaardewc.nl  die sinds september 2017 actief is; een initiatief van de Maag Lever Darm Stichting in samenwerking met de Stomavereniging, PDSB, SPKS en CCUVN. Openbare toiletten laten op zich wachten zodat dit initiatief in samenwerking met gemeenten deze mensen die het betreft via de app “HogeNood” toiletten kunnen vinden bij horeca en ondernemers/winkeliers waar ze terecht kunnen. Ook bestaat er de “Medisch HogeNood” app die laat zien waar mensen met een medische aandoening in een beschermde omgeving snel terecht kunnen. Deze mensen kunnen zich aanmelden bij de patiëntenvereniging en ontvangen een code om deze app te activeren.

In Bergen op Zoom zouden de Koninklijke Horeca Nederland afd. Bergen op Zoom; de Ondernemersvereniging MKB Bergen op Zoom en de Bergse ondernemersvereniging Sterck door het college benaderd kunnen worden om hun leden op te roepen hun toilet beschikbaar te stellen voor deze patiënten en zich aan te melden via www.waarkaniknaardewc.nl.

In dit verband heeft Lijst Linssen de volgende vragen aan het college:

  1. Deelt het college dit bestaande probleem met Lijst Linssen en zo ja is het college bereid ook in Bergen op Zoom mee te werken aan de eerder omschreven mogelijkheden?
  2. Is het college dan ook bereid met Koninklijke Horeca Nederland, afd. Bergen op Zoom; Ondernemersvereniging MKB Bergen op Zoom en ondernemersvereniging Sterck in contact te treden om hen te bewegen hun leden te activeren en zich aan te melden voor dit initiatief via waarkaniknaardewc.nl  zodat onze inwoners met een medische aandoening via de HogeNood app weten waar zij gebruik kunnen maken van een toilet?
  3. Is het college indien nodig ook bereid deze instanties te wijzen op het VN-verdrag “toegankelijkheid toiletten”welke is aangenomen door de Nederlandse overheid en de verantwoordelijkheid hiervan heeft overgedragen aan de Nederlandse gemeenten?
  4. Is het college bereid dit initiatief ook bij onze buurgemeenten kenbaar te maken, zodat er steeds meer gemeenten hieraan meewerken?
  5. Is het college bereid stickers (zie voorbeeld op site) te laten ontwerpen die MKB ondernemingen en horeca op hun deuren kunnen plakken wanneer ze hun toilet hebben aangemeld?
  6. Is het college bereid indien deze missie slaagt hier publiciteit aan te geven in onze gemeente, zodat onze bewoners die het betreffen zich kunnen aanmelden en wel van huis durven om onder meer ons mooie centrum en dorpen te bezoeken?