Vermoeden van willekeur bij verstrekken van vergunningen

College van Burgemeester & Wethouders Postbus 35 4600 AA Bergen op Zoom Onderwerp: beleid inzake verstrekken vergunningen Geacht College, Lijst Linssen heeft met verontwaardiging in de media vernomen dat er voor diverse gelijkwaardige evenementen verschillende criteria voor het afgeven van een vergunning worden gehanteerd. Daar waar popmonument doorgang kan vinden, wat wij op zich uiteraard …

Lees meer

Nauwelijks realistisch personeelsbeleid bij ontwikkeling businesscases

College van Burgemeester & Wethouders Postbus 35 4600 AA Bergen op Zoom Onderwerp: Nauwelijks realistisch personeelsbeleid bij ontwikkeling businesscases   Bergen op Zoom, 8-6-2021   Geacht college,   Binnen het bezuinigingsbeleid zijn er passages opgenomen met betrekking tot het verminderen van het aantal fte’s op bepaalde afdelingen. Hierbij dient het bestaande personeelsbeleid zodanig afgesteld te …

Lees meer

Overlast in het Meilustbos, subsidiemogelijkheid voor boa’s

College van Burgemeester & Wethouders Postbus 35 4600 AA Bergen op Zoom Onderwerp: Overlast in het Meilustbos: subsidiemogelijkheden voor Boa’s Bergen op Zoom, 9-5-2021 Geacht college, Lijst Linssen is door verschillende bewoners, en via de bijdrage van natuurvrijwilliger dhr. Zoeter, op de hoogte gesteld van vandalisme in het Meilustbos. Vandalisme in dit bijzondere bos aangrenzend …

Lees meer

Alsnog uitbreiding van horeca in het centrum?

College van Burgemeester & Wethouders Postbus 35 4600 AA Bergen op Zoom Onderwerp: Uitbreiding horeca in het centrum van Bergen op Zoom?   Bergen op Zoom, 10-4-2021   Geacht college, Op 8 april ontvingen wij uw antwoord op onze brief inzake de aanpak van de plannen in de binnenstad. In uw beantwoording verwijst u naar …

Lees meer

Is de gemeente voorbereid op wetswijziging schuldhulpverlening?

College van Burgemeester & Wethouders Postbus 35 4600 AA Bergen op Zoom Onderwerp: Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening per 1-1-2021, is onze gemeente er al op voorbereid? Bergen op Zoom, 29 december 2020 Geacht college, Op 1 januari 2021 treedt er een wijzing in werking op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). De huidige Wgs gaat ervan …

Lees meer

Column: Hoe krijgt Bergen op Zoom een efficiënter en kleiner Stadskantoor?

Hoe krijgt Bergen op Zoom een efficiënter en kleiner Stadskantoor? Column Julien Voets over de organisatieontwikkeling van de ambtelijke dienst voor 2021, deel 1 uit 3. Bergen op Zoom wordt al jarenlang geplaagd door hoge kosten voor bijvoorbeeld het inhuren van ZZP’ers, het enorme ambtenarenkorps en teveel (dure) gemeentelijke taken. Het zorgt ervoor dat we …

Lees meer

Twijfels bij aangekondigd verkoopbeleid van college

College van Burgemeester & Wethouders Postbus 35 4600 AA Bergen op Zoom Onderwerp: Twijfels bij aangekondigd verkoopbeleid van college   Bergen op Zoom, 5-11-2020   Geacht college, We hebben deze week kennisgenomen van de aangekondigde onroerend goed verkopen van het college. Lijst Linssen stelt grote vraagtekens bij de door u gemaakte keuzes.  Wij juichen de …

Lees meer

Optreden college van B&W bij sluiting zwembad de Schelp wordt steeds onduidelijker.

Wie was nu verantwoordelijk? Wanneer werd er ingegrepen? De burgers en de gemeenteraad krijgen telkens andere antwoorden. Het wordt steeds warriger. Het college lijkt de regie en het overzicht volledig kwijt te zijn. Ondertussen was het zwembad lange tijd gewoon open terwijl de veiligheid van bezoekers en medewerkers waarschijnlijk gevaar liep. Lijst Linssen vraagt opnieuw …

Lees meer

OP NAAR EEN BINNENSTAD VAN ALLURE

Het huidige college van burgemeester en wethouders slaagt er maar niet in om de binnenstad van Bergen op Zoom weer aantrekkelijk te maken. Het heeft geen idee hoe de problemen van leegstand en leefbaarheid in het winkelhart op te lossen.

Lees meer