Schort de precario- en reclamebelasting voor ondernemers op

College van Burgemeester & Wethouders Postbus 35 4600 AA Bergen op Zoom   Onderwerp: verzoek tot opschorten precariobelasting en reclamebelasting.   Bergen op Zoom, 5 december 2020   Geacht college, Reeds in 2015 heeft Lijst Linssen een motie ingediend met het verzoek om te onderzoeken of de precario en reclamebelasting afgeschaft of aangepast kon worden …

Lees meer