Geheimzinnig collegebesluit inzake verkoop gemeentelijk onroerend goed?

College van Burgemeester & Wethouders Postbus 35 4600 AA Bergen op Zoom Onderwerp: Geheimzinnig collegebeleid inzake verkoop gemeentelijk onroerend goed? Bergen op Zoom, 18 april 2021 Geacht college, Artikel 169, lid 1 van de Gemeentewet luidt: “ Het college en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan de raad verantwoording schuldig over het door het …

Lees meer

Alsnog uitbreiding van horeca in het centrum?

College van Burgemeester & Wethouders Postbus 35 4600 AA Bergen op Zoom Onderwerp: Uitbreiding horeca in het centrum van Bergen op Zoom?   Bergen op Zoom, 10-4-2021   Geacht college, Op 8 april ontvingen wij uw antwoord op onze brief inzake de aanpak van de plannen in de binnenstad. In uw beantwoording verwijst u naar …

Lees meer

Verbijstering over plannen aanpak leegstand binnenstad

College van B&W Postbus 35 4600 AA Bergen op Zoom Onderwerp: Verbijstering over plannen aanpak leegstand binnenstad. Bergen op Zoom, 20 februari 2021 Lijst Linssen heeft met verbijstering kennisgenomen van de plannen van het college, i.c. wethouder de Lange m.b.t. de ontwikkeling van de binnenstad. : “(nog) meer horeca in leegstaande panden”. Lijst Linssen vraagt …

Lees meer

Lijst Linssen vanaf begin af aan al fel tegenstander van het City Servicepunt!

Lijst Linssen is al vanaf het begin een uitgesproken tegenstander van een City Service Punt in de Fortuinstraat/Kortemeestraat. “Het is onzinnig om de St. Annastraat te verlaten” aldus Ton Linssen. Hij verwacht niet dat de leegkomende ruimte van de huidige fietsenstalling snel verhuurd zal worden. “Het is volstrekt incourant vastgoed”. Daarbij haalt Linssen een brief …

Lees meer

OP NAAR EEN BINNENSTAD VAN ALLURE

Het huidige college van burgemeester en wethouders slaagt er maar niet in om de binnenstad van Bergen op Zoom weer aantrekkelijk te maken. Het heeft geen idee hoe de problemen van leegstand en leefbaarheid in het winkelhart op te lossen.

Lees meer

Betere sanitaire voorzieningen voor bewoners met een medische aandoening

Lijst Linssen sluit zich aan bij een landelijk initiatief om meer en betere toiletvoorzieningen te realiseren voor mensen met een medische aandoening. De maag lever darm stichting stelt dit probleem landelijk aan de orde. Lijst Linssen wil er ook in Bergen op Zoom meer aandacht voor en stuurt onderstaande brief naar het college: College van …

Lees meer

Aanpak leegstand in de binnenstad

De afgelopen twee weken is er flink gediscussieerd over de aanpak van de leegstand van de binnenstad. Lijst Linssen heeft duidelijke, toekomstgerichte standpunten. Onze kandidaat Gabrie de Groot ( nr. 16 op de kieslijst ) en onze partijleider Ton Linssen hebben een nadere analyse geschreven en doen verdere voorstellen voor aanpak van de leegstand in …

Lees meer

Aanpak binnenstad: het is vijf over twaalf!

  Stop met de geitenwollensokken aanpak van het binnenstadslab! Beste mensen, het is vijf over twaalf. De binnenstad moet direct worden aangepakt voordat we afglijden tot een armzalig dorpje aan de Schelde. Dit gemeentebestuur heeft nu € 880.000 uitgegeven aan een stapel papier en praatsessies. Met resultaten welke men op de basisschool had kunnen verzinnen. …

Lees meer