Column: Hoe krijgt Bergen op Zoom een efficiënter en kleiner Stadskantoor?

Hoe krijgt Bergen op Zoom een efficiënter en kleiner Stadskantoor? Column Julien Voets over de organisatieontwikkeling van de ambtelijke dienst voor 2021, deel 1 uit 3. Bergen op Zoom wordt al jarenlang geplaagd door hoge kosten voor bijvoorbeeld het inhuren van ZZP’ers, het enorme ambtenarenkorps en teveel (dure) gemeentelijke taken. Het zorgt ervoor dat we …

Lees meer