Optreden college van B&W bij sluiting zwembad de Schelp wordt steeds onduidelijker.

Wie was nu verantwoordelijk? Wanneer werd er ingegrepen? De burgers en de gemeenteraad krijgen telkens andere antwoorden. Het wordt steeds warriger. Het college lijkt de regie en het overzicht volledig kwijt te zijn. Ondertussen was het zwembad lange tijd gewoon open terwijl de veiligheid van bezoekers en medewerkers waarschijnlijk gevaar liep. Lijst Linssen vraagt opnieuw …

Lees meer

OP NAAR EEN BINNENSTAD VAN ALLURE

Het huidige college van burgemeester en wethouders slaagt er maar niet in om de binnenstad van Bergen op Zoom weer aantrekkelijk te maken. Het heeft geen idee hoe de problemen van leegstand en leefbaarheid in het winkelhart op te lossen.

Lees meer

Reactie Lijst Linssen op stellingen Halsters verkiezingsdebat

Op 20 februari vindt een verkiezingsdebat in Halsteren plaats. Lijst Linssen neemt echter niet deel aan debatten waarbij vrijwel uitsluitend partijleden aanwezig zijn en de onafhankelijke kiezer ver te zoeken is. Daarom vinden wij zulke debatten zinloos. Lijst Linssen wil alle kiezers zo duidelijk mogelijk informeren over onze standpunten. Vandaar dat u hieronder onze reactie …

Lees meer

Is de komst van de HAS een luchtbel?

Een euforische stemming in september bij ons college. Er zou sprake zijn van de komst van een Hogere Agrarische School in onze gemeente. Nu blijken de verwachtingen fors te moeten worden getemperd. Wordt dit een flinke teleurstelling? Lijst Linssen vraagt om opheldering. Sander Siebelink schreef er onderstaande brief over. Geacht college, Naar aanleiding van gesprekken …

Lees meer

Aanpak leegstand in de binnenstad

De afgelopen twee weken is er flink gediscussieerd over de aanpak van de leegstand van de binnenstad. Lijst Linssen heeft duidelijke, toekomstgerichte standpunten. Onze kandidaat Gabrie de Groot ( nr. 16 op de kieslijst ) en onze partijleider Ton Linssen hebben een nadere analyse geschreven en doen verdere voorstellen voor aanpak van de leegstand in …

Lees meer

Aanpak binnenstad: het is vijf over twaalf!

  Stop met de geitenwollensokken aanpak van het binnenstadslab! Beste mensen, het is vijf over twaalf. De binnenstad moet direct worden aangepakt voordat we afglijden tot een armzalig dorpje aan de Schelde. Dit gemeentebestuur heeft nu € 880.000 uitgegeven aan een stapel papier en praatsessies. Met resultaten welke men op de basisschool had kunnen verzinnen. …

Lees meer