Geef de kermis- en evenementenbranche perspectief met een startplan/startbeleid!

College van Burgemeester & Wethouders

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom

Onderwerp: Geef de kermis- en evenementenbranche perspectief met een startplan/startbeleid!

 

Bergen op Zoom, 2-6-2021

 

Geacht college,

 

Het kabinet is al enkele weken terug begonnen met het verder versoepelen van de corona-maatregelen. Dit heeft ertoe geleid dat we steeds meer activiteiten kunnen en mogen ondernemen in de buitenlucht. Dat biedt ondernemers van verschillende takken van sport steeds meer perspectief. Echter, dit zijn wel versoepelingen en dus plannen waar het Rijk mee komt. In lijn daarmee verwachten wij dat het zakencollege in Bergen op Zoom een zelfde lijn gaat volgen.

 

Lijst Linssen constateert echter dat het zakencollege een afwachtende houding aanneemt.  Sinds vorig jaar zomer heeft de kermis- en evenementenbranche geen perspectief gekregen om te weten waar ze aan toe zijn. Niet alleen omdat landelijke versoepelingen uitbleven, maar ook omdat er weinig initiatief richting de kermis- en evenementenbranche wordt ondernomen om te komen tot de definitieve eerste stap. Lijst Linssen verwacht derhalve een actievere rol van het Zakencollege. Hier hebben ook de kermisexploitanten wederom via een landelijke demonstratie afgelopen vrijdag toe opgeroepen.

 

Onze partij denkt dat een startplan/startbeleid, in de vorm van een startnotitie, al enig perspectief kan bieden wanneer openluchtevenementen worden toegestaan. Dit startbeleid kan naar onze mening nu al aansluiten bij de routekaart van het ministerie van Buitenlandse Zaken zodat er binnenkort Bergse evenementen plaats kunnen vinden. Hierdoor kunnen kermisexploitanten en andere evenementenondernemers aan de slag met het uitdenken en indienen van plannen bij de gemeente. Daarbij is het wel noodzakelijk dat zowel het Zakencollege als de gemeente de nadruk legt op de kijk naar mogelijkheden in plaats van naar onmogelijkheden. Immers dient Bergen op Zoom daarmee haar naam als kermisstad (en evenementenstad) waar te maken. Voor de kermisexploitanten is het dus echt noodzaak om weer omzet te kunnen maken bij het ontbreken van steungelden.

 

Lijst Linssen wil dan ook dat het Zakencollege direct aan de slag gaat met het ontwikkelen van een startbeleid zodat het Bergse evenementenseizoen daardoor (snel) perspectief krijgt!

 

Gelet op de landelijke versoepelingen, en het nog uitblijven van een nieuw evenementenbeleid, hebben we de volgende vragen aan het Zakencollege:

  • Is het Zakencollege het met Lijst Linssen eens dat de gemeente nog voor de zomer moet komen met een startplan/startbeleid voor de kermis- en evenementenbranche zodat er tijdig perspectief geboden wordt? In het geval van een nee: Hoe denkt het Zakencollege perspectief te kunnen bieden aan de kermisexploitanten en evenementenondernemers zodra het Rijk binnenkort buitenlucht-evenementen toestaat en zelf geen nieuw beleid heeft?
  • Is het Zakencollege bereid om een startplan/ startbeleid te ontwikkelingen waarbij in ieder geval de basismogelijkheden opgesteld worden zodat Bergen op Zoom evenementen binnenkort in de buitenlucht kan verwelkomen en toestaan?
  1. In het geval van een ja: is het Zakencollege dan ook bereid om de gemeenteraad actief op de hoogte te houden van de ontwikkelingen ten aanzien van het vormgeven van het startbeleid?
  2. In het geval van een nee: is het Zakencollege zich dan bewust van het ontbreken van perspectief bij de kermisexploitanten en evenementondernemers, omdat ze door het ontbreken van een nieuw evenementenbeleid niet weten waar ze exact aan toe zijn en aan dienen te houden?
  • Hoe gaat het Zakencollege de kermisexploitanten en de evenementenondernemers actief betrekken bij het vormgeven van het startbeleid?
  1. Aanvullend op vorige vraag: is Lijst Linssen het met ons eens dat er verschillende soorten kermisexploitanten bestaan en dus per branche gekeken moet worden naar mogelijkheden?

 

Gewenste wijze van beantwoording: schriftelijk cf. art. 36 van het RvO.

 

Met vriendelijke groet,

 

Julien Voets, burgerlid;

Ton Linssen, fractievoorzitter.