Herinnering aan belofte college betreft het aanpakken van de kruising Jacob Obrechtlaan- Erasmuslaan!

Raadslid Sander Siebelink heeft middels een brief het college een herinnering gestuurd wat betreft de belofte die zij gedaan hebben op 17 juli 2017 voor het aanpakken van de kruising Jacob Obrechtlaan- Erasmuslaan. (Link naar de belofte) Twee weten meer dan een, daarom wil Lijst Linssen graag het college helpen herinneren aan deze keiharde toezegging. De ‘r ‘ zit immers in de maand en het einde van het jaar nadert snel.   Hieronder de brief:

 

 

 

Betreft: Start reconstructie kruispunt Jacob Obrechtlaan- Erasmuslaan

 

Bergen op Zoom ,16 september 2018

 

 

Geacht college,

 

In het verleden heeft Lijst Linssen herhaaldelijk (in de raad en schriftelijk) aandacht gevraagd voor de zeer gevaarlijke kruising  Jacob Obrechtlaan- Erasmuslaan.  Naar onze mening een verkeershotspot die dringend om aanpak vraagt.

 

Op 17 juli 2017 heeft u ons laten weten ( U17-009946) dat de uitvoering van de werkzaamheden aan deze kruising gepland staat voor eind 2018 met uitloop in 2019.

 

Twee weten meer dan een, daarom wil Lijst Linssen graag het college helpen herinneren aan deze keiharde toezegging. De ‘r ‘ zit immers in de maand en het einde van het jaar nadert snel.   Vanzelfsprekend gaan wij er van uit dat u zich houdt aan deze harde toezegging en uw woord nakomt.

 

Daarom vraagt Lijst Linssen aan het college: wanneer maakt het college de gedetailleerde uitvoering van de planning bekend en wanneer vindt de informatieavond voor omwonenden ( bewoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen) plaats om de fasering en uitvoering door te spreken?

 

Gewenste wijze van beantwoording: cf. art. 36 van het RvO.

 

Met vriendelijke groet,

 

LIJST LINSSEN,

 

Sander Siebelink