Lijst Linssen stelt veiligheid bij werkzaamheden aan of op de openbare weg aan de orde

Raadslid Sander Siebelink en Duo-Raadslid Maikel de Bekker van Lijst Linssen stellen “Veiligheid bij werkzaamheden aan of op de openbare weg” aan de orde. Zie hieronder de brief die onze fractie daarover heeft geschreven. En uiteraard stellen wij oplossingen voor.

Vanuit meldingen en eigen waarnemingen is Lijst Linssen geschokt hoe het gesteld is met de veiligheid op de openbare weg wanneer 3epartijen hieraan aan het werk zijn of deze moeten gebruiken om werk te kunnen verrichten. Daarnaast is het verbijsterend om te vernemen hoe de gemeente en 3epartijen met de meldingen omgaan en dat de gemeente niet adequaat handhavend optreedt. Uiteindelijk is en blijft de gemeente de eerst verantwoordelijke voor de veiligheid van onze inwoners op de openbare weg in de openbare ruimte. We willen met zijn allen toch niet achteraf zeggen “Als het kalf……….”, dit is al veel te vaak gebeurd!

 

Een greep uit de talloze voorbeelden:

 

  1. Een niet nader te noemen bouwbedrijf dat de openbare weg nodig heeft voor kraanwerkzaamheden en hiervoor de openbare weg moet afsluiten. Het bedrijf vraagt ten eerste geen vergunning aan om de weg af te sluiten, ten tweede wordt de plaats van werkzaamheden niet of nauwelijks afgezet en er worden geen alternatieve routes aangeboden voor fietsers/automobilisten. Het gevaar wat hier veroorzaakt wordt is dat schoolgaande kinderen eigenlijk een bouwplaats oprijden met alle gevolgen van dien, want ze keren niet terug! Deze aannemer is niet alleen voor deze gevaarzetting door de gemeente aangesproken, maar blijkbaar wordt dit allemaal gedoogd zonder enige sancties.

 

  1. Een niet nader te noemen bedrijf dat voorbereidingswerkzaamheden treft voor het bouwrijp maken van een stuk grond. Hier worden stukken fietspad afgezet zonder bebording met waarschuwingen voor fietsers en automobilisten dat ze elkaar op straat tegen komen. Maar ook de takken die door kapwerkzaamheden op het fietspad blijven liggen worden niet opgeruimd. Dit kan zo allemaal doorgaan zonder dat de gemeente iets er aan doet of handhavend optreed.

 

Maar we hebben uiteraard ook een paar goede dingen gezien van bedrijven die aan of op de openbare weg werkzaam waren/zijn, maar wij hadden meer het idee dat dit te maken had met de veiligheidsstandaard welke het bedrijf intern hanteert.

 

Lijst Linssen is dan ook van mening om voor bedrijven die aan of op de openbare weg werken bepaalde eisen, met betrekking tot veiligheid, te stellen bij aanbesteding of aanvragen van een omgevingsvergunning. Dit zou in samenwerking kunnen met een veiligheidskundige. Dit komt de veiligheid op de openbare weg in onze gemeente alleen maar ten goede.

 

Met betrekking tot deze brief heeft Lijst Linssen dan ook de volgende vragen aan het college:

 

  1. Bent u zicht bewust van het feit dat de gemeente niet handhaaft op het niet aanvragen van vergunningen voor het afsluiten van wegen?
  2. Bent u op de hoogte dat wanneer er een ernstig ongeval voordoet in situatie A de gemeentemedeaansprakelijk is, doordat men op de hoogte is gesteld van de situatie?
  3. Bent u het met Lijst Linssen eens dat het voor onze inwoners niet te verteren is dat er tegen hun wel sneller handhavend opgetreden wordt en tegen bedrijven niet?
  4. Wat vindt u van het voorstel om een veiligheidseis(en) op te stellen voor werk aan of op de openbare weg?
  5. Welke aanvullende mogelijkheden ziet u om de veiligheid in onderhavige situaties te verbeteren

 

Hoogachtend,

 

Duo raadslid

Maikel de Bekker

 

Raadslid

Sander Siebelink