Lijst Linssen: wachttijden dierenambulance te lang

Geacht college,

De laatste tijd ontvangt Lijst Linssen regelmatig klachten over het functioneren van de dierenambulance en dierenopvang Arduin. De klachten betreffen het volgende:

Arduin is beperkt geopend ( telefonisch bereikbaar van 8:30 tot 17:00 uur en de openingstijden zijn van maandag t/m zaterdag van 11:00 tot 17:00 uur ). Buiten de openingstijden is men aangewezen op de dierenambulance die 24 uur per dag 7 dagen per week paraat zou staan.  Juist daaraan schort blijkbaar het nodige. Uit de klachten die onze fractie bereikt hebben, blijkt dat de dierenambulance vaak lange aanrijtijden nodig heeft of buiten de openingstijden soms helemaal niet komt. Mogelijk heeft dit te maken met een tekort aan vrijwilligers bij de dierenambulance. Het betekent echter wel dat dieren soms onnodig lang pijn lijden of kunnen overlijden als gevolg van het laat of niet verschijnen van de dierenambulance.

Lijst Linssen waardeert de inspanningen van alle betrokken medewerkers en vrijwilligers; laat dat voorop staan. Mogelijk is het hierboven genoemde tekort aan vrijwilligers een van de belangrijkste oorzaken van het gesignaleerde probleem.

Cf. art. 39 van het RvO stelt Lijst Linssen de volgende vragen aan het college:

  • Herkent u de hierboven genoemde situatie?
  • Bent u bereid om in overleg te treden met Arduin en de betrokken andere gemeenten om deze problematiek te bespreken? Wellicht met mede als doel het aantal vrijwilligers te vergroten?

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,

LIJST LINSSEN

Sander Siebelink, raadslid

Linda-Klaasen-Franken, kandidaat kieslijst