1. Dhr. A.J.F.M. Linssen

Raadslid Lijst Linssen

 

Contact
E-mail: ton@lijstlinssen.nl

 

Commissies

Lid Bestuur, Veiligheid en Samenwerking

Lid Ruimte, Duurzaamheid en Economie

 

2. Dhr. drs. A.F.M. (Sander) Siebelink

Raadslid Lijst Linssen

 

Contact
tel.: 0164-238134
E-mail: sandersiebelink@ziggo.nl

 

 

Commissies

Voorzitter Bestuur, Veiligheid en Samenwerking

Lid Ruimte, Duurzaamheid en Economie

Voorzitter commissie Regionale Samenwerking

 

3. Dhr. L.C.J. (Louis) Wijten

Raadslid Lijst Linssen

 

Contact
tel.: 0164-243641
E-mail: louiswijten77@gmail.com

 

 

Commissies

Lid Mens, Maatschappij en Vrije tijd

Lid commissie Voortgang grote projecten

Voorzitter Auditcommissie

 

4. Dhr. Meino Dam

Raadslid Lijst Linssen

 

Contact
tel.: 06-36532053
E-mail: meino.dam@ziggo.nl

 

Commissies

Lid Bestuur, Veiligheid en Samenwerking

 

5. Mw. J.F.M. (Ans) van Eekeren

Burgerlid Lijst Linssen

 

Contact
tel.: 06-44322267
E-mail: ans@aeware.nl

 

Commissies

Lid Mens, Maatschappij en Vrije tijd

 

6. Dhr. A.J.M. (Toine) van Steenpaal

Burgerlid Lijst Linssen

 

Contact
tel.:
E-mail:

 

Commissies

Lid Ruimte, Duurzaamheid en Economie

 

7. Dhr. M.A. (Maikel) de Bekker

Burgerlid Lijst Linssen

 

Contact
tel.:
E-mail: mdbekker@psbrabant.nl

 

Commissies

Lid Bestuur, Veiligheid en Samenwerking

 

8. Dhr. J.M.G. (Julien) Voets

Burgerlid Lijst Linssen

 

Contact
tel.:
E-mail: j.m.g.voets@gemeenteraadboz.nl 

 

9. Mw. L. (Linda) Klaassen

Fractieassistent Lijst Linssen

 

Contact
tel.:
E-mail: LinF86@gmail.com