1. Dhr. A.J.F.M. Linssen

Raadslid Lijst Linssen

 

Contact
E-mail: ton@lijstlinssen.nl

Commissies

Burger en bestuur

Stad en Ruimte

2. Dhr. drs. A.F.M. (Sander) Siebelink

Raadslid Lijst Linssen

 

Contact
tel.: 0164-238134
E-mail: sandersiebelink@ziggo.nl

 

 

Commissies

Lid commissie Stad & Ruimte

Voorzitter commissie Burger & Bestuur

Voorzitter commissie Regionale Samenwerking

3. Dhr. L.C.J. (Louis) Wijten

Raadslid Lijst Linssen

 

Contact
tel.: 0164-243641
E-mail: louiswijten77@gmail.com

 

 

Commissies
Lid commissie Mens en Maatschappij
Lid commissie Voortgang grote projecten
Voorzitter Auditcommissie

4. Dhr. Meino Dam

Raadslid Lijst Linssen

Contact
tel.: 06-36532053
E-mail: meino.dam@ziggo.nl

Commissies
Lid commissie Burger en Bestuur

5. Ans van Eekeren

Duo Burgerlid Lijst Linssen

 6. Camiel van der Meeren

Duo Burgerlid Lijst Linssen

7. Toine van Steenpaal

Duo Burgerlid Lijst Linssen

8.   Maikel de Bekker

Duo Burgerlid Lijst Linssen