1. Dhr. A.J.F.M. Linssen

Raadslid Lijst Linssen

 

Contact
E-mail: ton@lijstlinssen.nl

Commissies

Burger en bestuur

Stad en Ruimte

2. Dhr. drs. A.F.M. (Sander) Siebelink

Raadslid Lijst Linssen

 

Contact
tel.: 0164-238134
E-mail: sandersiebelink@ziggo.nl

 

 

Commissies

Lid commissie Stad & Ruimte

Voorzitter commissie Burger & Bestuur

Voorzitter commissie Regionale Samenwerking

3. Dhr. L.C.J. (Louis) Wijten

Raadslid Lijst Linssen

 

Contact
tel.: 0164-243641
E-mail: louiswijten77@gmail.com

 

 

Commissies
Lid commissie Mens en Maatschappij
Lid commissie Voortgang grote projecten
Voorzitter Auditcommissie

4. Dhr. Meino Dam

Raadslid Lijst Linssen

Contact
tel.: 06-36532053
E-mail: meino.dam@ziggo.nl

Commissies
Lid commissie Burger en Bestuur

5. Ans van Eekeren

 6. Camiel van der Meeren

7. Danny Aarden

8. Toine van Steenpaal

9. Linda Klaassen-Franken

10.   Maikel de Bekker

11.   Ron Noordhuizen

12. Saskia van der Kade

13. Jeroen van Seventer

14. Geert van Oers

15. Erwin Wilkens

16. Gabrie de Groot

17. Martijn van Es

18. Edwin Boogaart

19. Jolanda Hilgers

20. Adrie Stander

21. Jack Reijnders

22. Ineke Simonis

23. Miranda Lockefeer-Aerts

24. Klarie Rühl-van Splunter

25. Debbie Lempers-Kil

26. Leo Sebregts

27. Jose Lambregts-Gabriels

28. Rina Marcus-De Groot

29. Toon Bierau

30. Annemarie Haast

31. Ferry Hagens