OP NAAR EEN BINNENSTAD VAN ALLURE

Het huidige college van burgemeester en wethouders slaagt er maar niet in om de binnenstad van Bergen op Zoom weer aantrekkelijk te maken. Het heeft geen idee hoe de problemen van leegstand en leefbaarheid in het winkelhart op te lossen.

Links en rechts schieten koffiecorners en pop-upzaakjes uit de grond. Goedbedoeld hoor, maar het zijn lapmiddelen. Pleisters, waarmee het peperdure binnenstadslab de winkelwonden in het straatbeeld tijdelijk afplakt.

Lijst Linssen gelooft daar niet in. Dit softe hapsnapbeleid zet geen zoden aan de dijk. De echte kwaal van de binnenstad wordt er niet structureel mee bestreden. Er zijn andere dokters nodig om ons stadshart weer kloppend te krijgen.

De tijd is rijp voor een Bergse lente in onze monumentale binnenstad. De economie trekt aan, bedrijven willen weer investeren.

ONS REDDINGSPLAN VOOR HET STADSHART

Hoe wil Lijst Linssen dit megakarwei klaren?

Met visie, lef en samenwerking. Via een totaalplan van aanpak voor de binnenstad. Waarbij gemeente, provincie, pandeigenaren, ondernemers, ontwikkelaars en investeerders samen optrekken. Met een projectwethouder als trekker van deze coproductie tussen overheid en private bedrijven. Een daadkrachtig bestuurder, die tussen 2006 en 2015 heeft bewezen dat hij de klankkleur van de stad aanvoelt en bovendien verstand van zaken heeft.

Compacter

Het kernwinkelgebied in de binnenstad is te uitgestrekt. De detailhandel zit nu te zeer verspreid over het centrum.  Het aantal vierkante meter winkelvloer is er te groot. Wij willen een levendige binnenstad met een compact winkelhart. Dat economisch levensvatbaar is en zijn streekfunctie terugkrijgt.

Trekker in het V&D pand

In het voormalige V&D-complex mikken we op een commerciële, wellicht Vlaamse, trekker naar het winkelgebied. Op de hoogstgelegen etage is ruimte voor woningen, bijvoorbeeld voor 1 en 2-persoonshuishoudens.

 

Verplaatsing

Winkels uit de aanloopstraten Steenbergsestraat, Bosstraat en Wassenaarstraat verkassen naar het gebied Wouwsestraat, Zuivelstraat, Zuivelplein, Parade en St. Josephstraat. De winkeliers krijgen hiervoor een stimuleringspremie. Hun vrijkomende winkels krijgen een woonbestemming. Voor de noodzakelijke gevelaanpassing daarvan krijgen ook de pandeigenaren een bijdrage. Op voorwaarde dat het gebeurt in de stijl van de aanloopstraat.

Stimuleringspremies

Die premies zijn geen cadeautjes van de overheid. Ze zijn bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van de door ons gewenste verplaatsing. De ondernemers investeren zelf ook in de inrichting van hun nieuwe winkels. En de pandeigenaren doen dat in het vastgoed, dat een andere bestemming krijgt.

 

Vierkantje

Dat geldt ook voor winkeliers en vastgoedbezitters in de Kortemeestraat en de Kreemerstraat. Het Vierkantje verschiet op een andere manier van kleur. Het overheersende winkelkarakter wordt ingeruild voor ambachtelijke activiteiten (ateliers, galeries, haarzaken) en dienstverlenende bedrijfjes (vrije beroepen, uitzendbureaus).

Parkeren

Bij de herinrichting van het centrum blijven ‘de armen’ van het nieuwe winkelhart overeind.  Als vriendelijke en levendige looproutes voor de consument van en naar de parkeerpleinen en garages (Achter de Grote Markt, Paradegarage, Joorenplein. Korenmarkt en Mineurplein). Het parkeerregime moet anders. Bij wijze van experiment: de eerste twee uur gratis.

Entree

De Fortuinstraat blijft als winkelstraat annex aanloopstraat naar de Grote Markt intact. Net als de Korte Bosstraat vanaf het pleintje bij ‘Jantje Rommel’. De bezoekersentree van parkeergarage Achter de Grote Markt wordt verplaatst: van de Vlaszak naar de Roskamstraat.

Vismarkt als Place du Tetre

Op de Vismarkt verdwijnt 2/3 van de parkeerplaatsen. Na verbouwing van ’t Ketrientje wordt het plein een soort Place du Tetre. Bestemd voor kleinere, lokale activiteiten als Buitengewoon Bergen op Zoom, straattheater, stoffenmarkt, kunstmarkt. Dat ontlast ook de Grote Markt, waar alleen grotere evenementen nog terecht kunnen.

Met elkaar

De Bergse binnenstad is van ons allemaal. Wij willen daarom een aanpak à la het Landschap van Allure. Als coproductie van diverse belanghebbenden, die ook een financiële bijdrage leveren. Zoals:

  • De gemeente: Bergen op Zoom kan niet zonder een regionaal aantrekkelijke binnenstad, waar winkelen, wonen en recreëren hand in hand gaan;
  • De provincie: heeft baat bij reanimatie van het cultuurhistorische stadshart van een van zijn toeristische parels;
  • Pandeigenaren: zitten evenmin te wachten op leegstand;
  • Ondernemers: hun zaken zitten straks geclusterd ‘in de loop’ van het winkelpubliek;
  • Ontwikkelaars en investeerders: via nieuwbouw en renovatie van (monumentale) panden creëren ze waarde voor hun geld.
  • Restaurateurs en bouwbedrijven: de transformatie van winkel- tot woonpanden leidt tot extra werkgelegenheid.

Alleen is het nu zaak de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Om te beginnen in de Bergse gemeenteraad. Het zou mooi zijn als we elkaar politiek kunnen vinden in deze aanpak. Zo voorkomen we dat het winkelklimaat in onze mooie binnenstad verder versloft.