Pak overlast bij flats Plejadenlaan aan

Lijst Linssen: pak de overlast bij de flats aan de Plejadenlaan aan. Een aantal hangjongeren blijft voor overlast zorgen. Onze fractie heeft onderstaande brief naar het college gestuurd.

Geacht College,
Lijst Linssen heeft vanuit de media moeten vernemen dat de toestand rondom hangjongeren bij de seniorenflat aan de Plejadelaan ernstige vormen aan gaat nemen.
Bewoners en omwonenden durven deze jongelui niet te passeren en lopen liever om. Ook het feit dat er door een van de bewoners een opmerking is gemaakt aan het adres van deze jongeren werd niet in dank afgenomen en afgestraft met het besmeuren van de lift met poep en het ingooien van een ruit behorende bij de woning van deze bewoonster.
Vandaar dat Lijst Linssen enkele vragen heeft hoe het college hierover denkt.
Het voorportaal van deze flat wordt regelmatig bezocht door deze jongeren en wee degene die hier wat van zegt die krijgt de wind van voren, waarbij bedreigingen en niets aan het toeval overlatende gebaren aan de orde van de dag zijn. Lijst Linssen stond daarom ook perplex om te vernemen dat deze problematiek al erg lang bij de gemeente en de politie / handhaving en jongerenwerk bekend is maar vooral dat hier tot nu toe niets aan gedaan is verbijsterend. Lijst Linssen kan niet begrijpen dat we er in Bergen op Zoom niet in slagen om onze ouderen een rustige oude dag te garanderen; deze kwetsbare groep moet juist tegen dit soort van overlast beschermd worden, ook de wijkagent speelt hierin een belangrijke rol maar volgens ingewijden is deze bijna niet bereikbaar of aanwezig.
Het weinig geruststellende antwoord van de gemeente dat men op de hoogte is van deze problematiek met daarbij de weinige resultaten tot nu toe is voor Lijst Linssen de reden om dit aan de kaak te stellen.

1. In dit verband heeft de fractie van Lijst Linssen de volgende vragen aan het college:

  • Bent u zoals in de media vermeld was op de hoogte van bovenstaande problematiek?
  • Heeft de wijkagent, handhaving en buurtpreventie genoeg gedaan om escalatie zoals boven vermeld te voorkomen?
  • Is het niet de gewoonste zaak van de wereld dat er in een multiculturele wijk zoals Oost met zijn diversiteit aan rassen en culturen er geen betere controle op naleving van onze regels en normen en waarden is?
  • Bent u het met Lijst Linssen eens dat er alles aan gedaan moet worden om iedereen maar vooral onze risicogroepen, bejaarden, slecht ter been zijnde mensen enz. extra zorg en bescherming moeten krijgen?
  • Is het bij u bekend dat de angst die veroorzaakt wordt door de bedreigingen en het soms uitvoeren van deze bedreigingen ervoor zorgt dat er een grote groep bewoners zich niet gelukkig voelt en hierdoor in een isolement komen.
  • Welke concrete stappen- en daarmee bedoelen we dus niet: theedrinken, praatsessies en dat soort zaken- gaat u zetten om deze overlast daadwerkelijk te beteugelen?