Lijst Linssen in in 1990 opgericht. Vooral omdat er grote behoefte was aan een lokale partij die wel de problemen en gevoelens van de burgers serieus nam waar de traditionele partijen hun neus voor ophaalden. Vanaf het begin heeft onze partij gestreden voor de belangen van onze eigen inwoners. We hamerden op thema’s als: veiligheid, aanpak criminaliteit. Maar ook: meer werkgelegenheid. De sociale problemen waarmee met name ouderen te maken hadden. Het bestrijden van onrechtvaardigheid.

In de jaren ’90 en in de periode 2006-2015, toen wij een collegepartij waren, hebben we veel voor elkaar weten te krijgen: invoeren van de buurtpreventie; realiseren van de Zeeland; aanleg van veilige fietspaden; Bergen de beste Binnenstad etc.

Maar nu, aan het begin van 2018, merken we dat er nog steeds een groot aantal problemen zijn die we moeten aanpakken. Vooral ‘dankzij’ het kabinet Rutte worden ouderen en mensen met lage inkomens gepakt. De BTW en de zorgpremies stijgen. En veel mensen herkennen Nederland- en dus Bergen niet meer. Zwarte Piet schijnt ‘incorrect’ te zijn. De Nederlandse normen en waarden mogen blijkbaar niet meer verdedigd worden. Lijst Linssen wil echter het verschil maken. Wij zijn tegen de achterklap en kartelvorming. De belangen van onze inwoners staan centraal. Maar personen die zich niet willen aanpassen aan onze normen en waarden, maar wel willen profiteren van onze sociale voorzieningen, kunnen beter ergens anders gaan wonen. We willen meer aandacht voor de problemen van ouderen. Er moet meer werkgelegenheid komen zodat er minder mensen in de bijstand terecht komen. We moeten nu echt werk maken van de binnenstad. En: onze gemeente moet schoner. In ons verkiezingsprogramma noemen we nog veel meer zaken. Stem daarom op 21 maar 2018 op Lijst Linssen