Reactie Lijst Linssen op stellingen Halsters verkiezingsdebat

Op 20 februari vindt een verkiezingsdebat in Halsteren plaats. Lijst Linssen neemt echter niet deel aan debatten waarbij vrijwel uitsluitend partijleden aanwezig zijn en de onafhankelijke kiezer ver te zoeken is. Daarom vinden wij zulke debatten zinloos. Lijst Linssen wil alle kiezers zo duidelijk mogelijk informeren over onze standpunten. Vandaar dat u hieronder onze reactie vindt op de stellingen van deze avond. Zodoende kan ook de onafhankelijke kiezer kennis nemen van onze standpunten.

De stellingen:

  • Ons verkiezingsprogramma is financieel onderbouwd.

Voor Lijst Linssen geldt dat zeker. Wij willen nu echt eens werk maken van uitstroom uit de bijstand, die nu heel veel geld kost. Bergen op Zoom staat op eenzame hoogte qua hoeveelheid bijstandstrekkers. Daarnaast zal de ontwikkeling van schone werkgelegenheid in de Auvergnepolder op termijn ook geld opleveren. Bovendien wil Lijst Linssen zinloze investeringen, zoals het peperdure gebouw voor het Facilitair Bedrijf en een mega investering in de parkeergarage Achter de Grote Markt, schrappen.

  • In Halsteren is passende woonruimte voor alle inwoners.

Lijst Linssen maakt zich zorgen of er inderdaad voldoende huisvesting blijft voor jongeren, dus starters, en ouderen. Er moeten voldoende betaalbare levensloopbestendige woningen worden gebouwd. De afspraken met Stadlander moeten telkens tegen het licht worden gehouden en we moeten Stadlander er aan herinneren dat die woningen ook betaalbaar zijn.

Er is een tekort aan huisvesting voor jongeren, starters. Dat komt vooral vanwege het absurde feit dat wij in Nederland -tig statushouders en asielzoekers moeten huisvesten. Lijst Linssen wil hier niet aan meewerken. Eerst huisvesting voor onze eigen inwoners. In het steenrijke Saoedi-Arabië is voldoende plaats voor asielzoekers e.d.. Tegenstanders zullen zeggen: jullie moeten meewerken. Wij zeggen dan: als er maar genoeg gemeenten zeggen: dat willen we niet, zal de nationale regering wel een keer overstag moeten gaan.

  • De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare ruimte, schoon en veilig.

Lijst Linssen vindt dat er voldoende aandacht moet zijn voor belangrijke knelpunten. Vuil trekt vuil aan. Een kwalijke zaak. Een aantal jaar geleden hebben we hierop bezuinigd maar als het even kan moeten we hier meer geld voor uittrekken. De inwoners van Halsteren hebben recht op een leefbare omgeving: schoon, heel en veilig.

  • Handen af van de Auvergnepolder.

Lijst Linssen wil spookbeelden voorkomen. We willen geen rokende schoorstenen of stinkende fabrieken. Wel schone, duurzame werkgelegenheid in het zuidelijk deel van de Auvergnepolder; in het verlengde van Sabic. Want de toekomstige werkgelegenheid van zeker ook de inwoners ( de jeugd) van Halsteren is belangrijk. Bergen en Halsteren mogen straks geen suffe slaapstadjes worden en willen niet dat toekomstige werkgelegenheid verdwijnt naar elders. Dat is dus zeker niet in het belang van de inwoners van Halsteren want het schoonhouden van Halsteren, een leefbaar winkelcentrum zijn mede afhankelijk van de aanwezigheid van voldoende inwoners en bezoekers, dus ook van voldoende werkgelegenheid.