Schort de precario- en reclamebelasting voor ondernemers op

College van Burgemeester & Wethouders
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

 

Onderwerp: verzoek tot opschorten precariobelasting en reclamebelasting.

 

Bergen op Zoom, 5 december 2020

 

Geacht college,

Reeds in 2015 heeft Lijst Linssen een motie ingediend met het verzoek om te onderzoeken of de precario en
reclamebelasting afgeschaft of aangepast kon worden ten voordele van de ondernemer.
Ons verzoek is nooit ingewilligd sterker nog; er ontstond zelfs een ware zoektocht door o.a. de boa’s om
onrechtmatigheden te rapporteren en vanuit het gemeentehuis werden er dwangbrieven voor verwijdering
en/of boetes uitgeschreven; zelfs een mooi beschilderd raam met de naam van de onderneming viel onder de
reclamebelasting.
Nu de meeste ondernemers zwaar te lijden hebben onder de coronamaatregelen, zijn er velen die het water
aan de lippen staat en zich de gemeentelijke belastingen nauwelijks kunnen veroorloven.
Ons verzoek aan u is om geen precario- en reclamebelasting te heffen gedurende de gehele periode dat we te
maken hebben met de sluiting van de horeca, en ook de mogelijkheid te bekijken om deze periode door te
trekken naar een nader te bepalen datum.
Naar aanleiding van bovenstaande gelieve onderstaande vragen te beantwoorden:

1. Is het u bekend dat door het wegvallen van o.a. horeca door faillissementen onze stad in de toekomst
alleen maar onaantrekkelijker wordt?
2. Is er binnen het college ook aan de mogelijkheid gedacht om de precario en reclamebelasting voor een
bepaalde tijd op te schorten?
3. Bent u bereid om te onderzoeken of ons verzoek op de lange termijn zijn vruchten af gaat werpen, en
dat we er nu veel ondernemers mee ondersteunen?

 

Gewenste wijze van beantwoording: schriftelijk cf. art. 36 van het RvO.

 

Met vriendelijke groet,

Toine van Steenpaal, Burgerlid.
Sander Siebelink, Raadslid.