Toine van Steenpaal en Sander Siebelink van Lijst Linssen pleiten voor een (sobere) uitkijktoren op de Waterschans

Duo Burgerlid Toine van Steenpaal en Raadslid Sander Siebelink zijn trots op de realisering van de Waterschans, alleen in hun ogen mist er nog wat. Lopend over de Waterschans mis je de contouren die van bovenaf mooi zichtbaar zijn en vragen dan ook het college onderzoek te doen naar het plaatsen van een uitkijktoren waar men dit kan bekijken. Uiteraard vraagt men, rekening houdend met de slechte financiële situatie, om deze sober uit te voeren. Onderstaand de brief aan het college:

 

 

 

Geacht college,

Lijst Linssen is trots op de realisering van de waterschans een nieuwe parel die toegevoegd is met betrekking op ons roemruchte verleden als vestingstad.
Ook de mede door ons gevraagde restauratie van de vloeddeur, die i.s.m. de Heer Smeenk van aannemerij Couwenborgh is gerealiseerd, doet ons goed.

Van heel inwoners die dit gebied hebben bekeken en bezocht, bemerken we het gevoel dat we hier iets missen, na regelmatig bezoekers aan de Waterschans te hebben gesproken blijkt dat men de Waterlinie met zijn wallen, houten beschoeiingen, waterpartijen enz. en niet te vergeten de unieke vorm van de waterlinie niet kan waarnemen. Dit kan alleen vanaf een bepaalde hoogte en dat is jammer want deze mogelijkheid is er niet en kan alleen gerealiseerd worden door het plaatsen van bijvoorbeeld een toren die past bij dit unieke vestingwerk.

Aangezien Lijst Linssen ook rekening houdt met de niet zo beste financiële situatie van de gemeente en wij ook geen toren willen die vergelijkbaar is met de Pompejus moet een meer betaalbare versie , voorbeeld de Kraaienberg, tot de mogelijkheden behoren. Lijst Linssen is een groot voorstander van behoud en in oude staat terugbrengen van wat er, jammer genoeg in andere tijden, is verdwenen als het Bergen op Zoom als Vestingstad aangaat; vandaar de volgende vragen:

 

  1. Is het college het met Lijst Linssen eens dat een toren of een vergelijkbare uitzichtmogelijkheid op het middenterrein van de Waterschans een grote toevoeging is aan de beleving van de bezoekers.
  2. Is het college bereid om te onderzoeken of e.e.a. op een duurzame wijze voor een redelijk budget gerealiseerd kan worden?

 

Gewenste wijze van beantwoording: cf. art. 36 van het RvO.

 

Met vriendelijke groet, LIJST LINSSEN,

 

Toine van Steenpaal : Duoburgerlid

Sander Siebelink : Raadslid