Twijfels bij aangekondigd verkoopbeleid van college

College van Burgemeester & Wethouders

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom

Onderwerp: Twijfels bij aangekondigd verkoopbeleid van college

 

Bergen op Zoom, 5-11-2020

 

Geacht college,

We hebben deze week kennisgenomen van de aangekondigde onroerend goed verkopen van het college. Lijst Linssen stelt grote vraagtekens bij de door u gemaakte keuzes.  Wij juichen de verkoop van mogelijk commercieel te exploiteren onroerend goed toe, zoals de Blokstallen.  Maar uw verkoopstrategie richt zich te veel op kleine keuzes terwijl de financieel wezenlijke zaken, zeker qua personeelslasten, buiten beschouwing worden gelaten. Terwijl dat nu juist de moneymakers kunnen zijn. Wij willen op een aantal keuzes inzoomen.

Lijst Linssen heeft voornamelijk haar twijfels bij enkele bepalende gebouwen. Als eerste de Synagoge. De Synagoge is een overblijfsel van de vooroorlogse Joodse gemeenschap. En ooit geschonken/betaald door koning Willem I. Doordat het merendeel van de Joodse gemeenschap door de Duitse bezetters naar concentratiekampen is vervoerd, was de gemeenschap na de oorlog te klein om de Synagoge in gebruik te nemen. Sindsdien is het daarom ook ingericht als o.a. een herdenkingsruimte. Lijst Linssen raadt daarom deze verkoop streng af uit respect voor de nazaten van de vooroorlogse Joodse gemeenschap. Daarnaast heeft wethouder Linssen in 2014 getracht dit gebouw onder te brengen bij de Joodse gemeenschap in Antwerpen. Vraag: waarom hebt u niet eerst deze optie (opnieuw) geprobeerd?

Ten tweede hebben wij ook onze bedenkingen bij de verkoop van het Lijkenhuisje in Halsteren. Het Lijkenhuisje is onlosmakelijk verbonden met het kerkhof en haar karakter. Het karakter mag niet aangetast worden door er een commerciële partij in te plaatsen, want het kerkhof dient haar functie te behouden als eeuwige sterfplaats van onze overleden Halsternaren.  Vraag: ben u zich bewust van het feit dat dit van weinig respect getuigt jegens de inwoners van Halsteren?

Ook bij het in de etalage zetten van het Hertenkampje zet Lijst Linssen grote vraagtekens. Dit heeft grote sentimentele waarde voor onze Halsterse inwoners en kan gemakkelijk behouden worden door het bijvoorbeeld in beheer te geven bij Brabants Landschap of een andere ideële instelling.  Vraag: waarom probeert u niet eerst deze opties? En: bent u zich bewust van de grote maatschappelijke impact van dit voorstel?

Lijst Linssen vindt dat het college vooral moet kijken naar het grotere vastgoed zoals: Zwembad De Schelp, het voormalig Suikerlab en Blokstallen 3 en 4 (Gebouw-T; eventueel onder te brengen bij een commerciële partij op het gebied van muziekevenementen). Dit zorgt ons inziens voor een grotere en effectievere daling van de exploitatie- en onderhoudskosten waarmee we adequater de schuldenlast kunnen laten dalen. Een veel realistischer en effectievere aanpak.  Vraag: waarom begint u niet eerst met dit soort financiële hangijzers?

Gewenste wijze van beantwoording: schriftelijk cf. art. 36 van het RvO.

 

Met vriendelijke groet,

 

Julien Voets, burgerlid;

Ton Linssen, fractievoorzitter;

Sander Siebelink, raadslid.