Vaccinatieprogramma dak- en thuislozen binnen onze centrumgemeente

College van Burgemeester & Wethouders

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom

 

Onderwerp: Vaccinatieprogramma dak- en thuislozen binnen onze centrumgemeente

 

Bergen op Zoom, 25 mei 2021

 

Geacht college,

De dalende besmettingscijfers geven in het land aan aanleiding tot versoepelingen en we krijgen onze vrijheid steeds meer een stukje terug. Je zou zeggen het gaat de goede kant op.

Er is echter een doelgroep die niet, of nauwelijks in beeld is, en dat zijn de dak- en thuislozen.

We lezen in de landelijke media, dat er deze week gefaseerd een begin gemaakt wordt met het vaccineren van deze doelgroep, echter onze provincie is (voorlopig) nog niet aan de beurt.

Aangezien Bergen op Zoom een centrumfunctie vervult, zijn wij benieuwd hoe het staat met de vaccinatie van de dak- en thuislozen binnen onze centrumgemeente. Aan een heleboel groepen in de samenleving wordt voorrang gegeven bij het vaccineren, maar over deze kwetsbare doelgroep wordt niet, of nauwelijks aandacht besteedt. Dat vinden wij een zorgelijke ontwikkeling, temeer ook omdat deze personen vaak met anderen in nauw contact komen en de kans op besmetting en overbrengen van Covid gerede aanwezig is.

 

Daarom heeft Lijst Linssen, de volgende vragen.

  1. Is het college op de hoogte van het vaccinatieprogramma voor dak- en thuislozen?
  2. Is er enig zicht op het tijdpad van vaccineren van onze dak- en thuislozen?
  3. Wie neemt de voorlichting op zich en wie is in the lead als het gaat om de uitrol van het vaccinatieprogramma?
  4. Hoe word geregistreerd dat een dak- en thuislozen gevaccineerd is en wie bewaakt dat iemand volledig gevaccineerd wordt?

 

Gewenste wijze van beantwoording: schriftelijk cf. art. 36 van het RvO.

Met vriendelijke groet,

Ans van Eekeren, burgerlid

Louis Wijten, raadslid.