Verbijstering over plannen aanpak leegstand binnenstad

College van B&W

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom

Onderwerp: Verbijstering over plannen aanpak leegstand binnenstad.

Bergen op Zoom, 20 februari 2021

Lijst Linssen heeft met verbijstering kennisgenomen van de plannen van het college, i.c. wethouder de Lange m.b.t. de ontwikkeling van de binnenstad. : “(nog) meer horeca in leegstaande panden”.

Lijst Linssen vraagt zich af op welk,’ economisch doordacht’ onderzoek, deze losse flodder is gebaseerd. Heeft de wethouder wel eens gehoord van het gezegde: “vele varkens maken de spoeling dun?”.  De huidige horecazaken hebben al hele grote moeite om het hoofd boven water te houden, zeker nu tijdens de coronacrisis.  De afgelopen jaren heeft in Bergen op Zoom al een behoorlijke uitbreiding plaatsgevonden van het aantal koffiezaken. Met een verdere (tijdelijke) uitbreiding ervan, draait u de bestaande horeca de nek om. Het gevolg zou zelfs kunnen zijn dat er op lange termijn dus zelfs vrijwel géén horeca meer overblijft in het centrum! Wat een ondoordachte, amateuristische aanpak! De aanpak van de leegstand in de binnenstad wordt niet door deze (te) snelle actie opgelost.

Het college zou zich er beter op kunnen richten om met name in de aanloopstraten meer mogelijkheden te creëren voor bewoning; binnenstadsbewoners zijn immers ook meer bereid om hun aankopen in de binnenstad te doen. Het verlevendigt de binnenstad en biedt, bijvoorbeeld voor ouderen, ook de gelegenheid om boodschappen vlakbij te doen.

In dit verband doet Lijst Linssen de volgende suggesties/ stelt de volgende vragen aan het college:

  1. Is het college het met Lijst Linssen eens dat het binnenstadsbeleid gebaat is met een compacte binnenstad/winkelstraten en dat de “winkelAcht” losgelaten moet worden?
  2. Is het college het met Lijst Linssen eens dat de leegstaande panden in de aanloopstraten in aanmerking moeten komen voor bewoning en de bestaande winkels daar zoveel mogelijk te verplaatsen naar de binnenstad? En dat meer woningen in de binnenstad ook het koopgedrag in de binnenstad zelf bevordert?
  3. Is het college het met Lijst Linssen eens dat er veel meer beleving moet komen in de binnenstad om winkelend publiek aan te trekken waar de ondernemers zelf een grote rol in spelen samen met de gemeente?
  4. Is het college het met Lijst Linssen eens dat een vriendelijker parkeerregime met beter uitgebalanceerde parkeerprijzen en meer ruimte voor stop-shopping mee kan helpen het centrum aantrekkelijker te maken voor publiek?
  5. Is het college het met Lijst Linssen eens dat de weekmarkt in de binnenstad een belangrijke rol speelt in de binnenstad en dat deze weekmarkt zo mogelijk uitgebreid kan worden?
  6. Is het college het met Lijst Linssen eens dat het Catharinaplein met zelfstandige zorgwoningen onze oudere bewoners dan meer in de binnenstad te zien zullen zijn?
  7. Is het college het met Lijst Linssen eens dat er een verbinding gecreëerd moet worden tussen de woonboulevard en de binnenstad om zo het publiek meer naar het centrum te trekken?
  8. Is het college het met Lijst Linssen eens om de huidige ondernemers erbij te betrekken om hen een sterke start te bieden wanneer de corona maatregelen versoepelen en niet de horeca ook nog eens op te zadelen met een “overkill” aan concurrentie?
  9. Is het college het met Lijst Linssen eens dat er een andere weg ingeslagen moet worden waarbij online winkelen een gegeven is. De beleving en leegstand in onze mooie binnenstad aanpakken zoals eerder vermeld en dat dit geen droomscenario hoeft te zijn zoals de Bergse toekomstvisie 2035?
  10. Op welke wijze gaat het college de adviezen van Lijst Linssen verwerken in een bijgesteld visiedocument?

Gewenste wijze van beantwoording: schriftelijk cf. ex. art. 36 van het RvO.

Met vriendelijke groet,

 

Namens de voltallige fractie van Lijst Linssen,

 

Ton Linssen

Sander Siebelink

Louis Wijten

Meino Dam

Ans van Eekeren

Toine van Steenpaal

Maikel de Bekker

Julien Voets

Linda Klaassen-Franken