Vergunningaanvragen en bekendmakingen moeten gemakkelijk te raadplegen blijven!

Het kabinet wil de verplichting om vergunningaanvragen en bekendmakingen in bijv. in huis-aan-huisblad te publiceren, afschaffen. Lijst Linssen verzet zich hier fel tegen. Zie onderstaande brief.


Geacht college,
Het kabinet wil de wettelijke plicht om bekendmakingen, vergunningaanvragen etc. te publiceren in een huis-aan-huisblad, afschaffen. Daaraan liggen financiële motieven ten grondslag. Dergelijke bekendmakingen en vergunningaanvragen zijn dan alleen nog digitaal te raadplegen, bijv. via de gemeentelijke website of via een algemene website ( officielebekendmakingen.nl).

 


Lijst Linssen vindt dit een ernstige beperking van de democratische rechten van onze inwoners om vragen te stellen of bezwaar te maken tegen een mogelijke vergunningaanvraag of op de hoogte gesteld te worden van belangrijke bekendmakingen, bijvoorbeeld afsluitingen of veiligheidsmaatregelen. Onze inwoners worden gedwongen om keer op keer zelf e.e.a. op te zoeken. Onbegonnen werk. Onze fractie zal zich hier dan ook fel tegen verzetten.
Indien er door het college en de gemeenteraad bezuinigd moet worden, weten wij wel een aantal andere posten waarop dit kan gebeuren ( extra investeringen Eventum; aankoop Suikerlab; peperdure fietsenstalling etc.).


In dit verband heeft Lijst Linssen de volgende vragen aan het college:


1) Bent u voornemens bekendmakingen en vergunningaanvragen alleen nog digitaal te publiceren?
2) Zo ja, legt u dan een dergelijk voornemen ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad?
Gewenste wijze van beantwoording: cf. ex. Art. 39 van het RvO.

 

Met vriendelijke groet,
LIJST LINSSEN,
Drs. A.F.M. (Sander) Siebelink