Verhuizing HAP naar Roosendaal

College van Burgemeester & Wethouders

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom

Onderwerp: Verhuizing HAP naar Roosendaal, (Ongewenst, Onverstandig en Onaanvaardbaar)

 

Bergen op Zoom, 20 juli 2021

 

Geacht college,

Vandaag lazen wij in BN de Stem dat het bestuur van het Bravis ziekenhuis aangeeft dat zij helemaal niet voornemens is te vertrekken uit Bergen op Zoom wanneer de nieuwbouw in Roosendaal voltooid is. Lijst Linssen kan zich niet aan de indruk onttrekken dat er een duidelijk verband is met de aankondiging van een nieuw op te richten medisch centrum De Brabantse Wal.

Hoe dan ook, Lijst Linssen is  enigszins verheugd te horen dat er een vorm van medische zorg binnen onze gemeente blijft bestaan.

 

Echter, de verhuizing van de Huisartsenpost (kortweg HAP) is hiermee nog niet van de baan.

Wij hebben eerder onze zorgen daarover geuit in ons schrijven van maart 2021.

Lijst Linssen heeft uw antwoord daarop uiteraard ook ontvangen, waarin u aangeeft dat dit een beslissing is van de HAP zelf  en dat u daar geen invloed op uit kunt oefenen.

 

Dat gezegd hebbende, weten wij ook dat er binnen de gemeente Etten-Leur een zelfde problematiek speelt. Ook zij raken de HAP kwijt, wanneer de nieuwbouw van het Bravis- ziekenhuis straks een feit is. Tijd om de krachten te bundelen, want samen sta je sterker.

 

Wij hebben daarom de volgende vragen / aanbevelingen voor het college:

 

  1. Is het college het met Lijst Linssen eens dat onze aanzienlijk grote regio niet zonder een HAP kan om de urgente medische zorg in de avond/nacht- en weekenddiensten te borgen?
  2. Is het college bereid contact te leggen met het college van B&W van de gemeente Etten-Leur om gezamenlijk op te trekken in de strijd tegen de voorgenomen verhuizing van de HAP?
  3. Wij zouden het op prijs stellen indien u op korte termijn de contacten met de gemeente Etten-Leur hierover wilt opstarten.

 

Gewenste wijze van beantwoording: schriftelijk cf. art. 36 van het RvO.

 

Met vriendelijke groet,

Ans van Eekeren, burgerlid

Ton Linssen, fractievoorzitter