Verhuizing HAP naar Roosendaal

College van Burgemeester & Wethouders
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom
Onderwerp: Verhuizing HAP naar Roosendaal, O, O, O, (Onaanvaardbaar, Onverstandig en Ongewenst)

Bergen op Zoom, 6 maart 2021

Geacht college,

Wij ontvingen vandaag de brief van het CDA waarin zij ingaan op de voorgenomen verhuizing van de HAP naar Roosendaal, wanneer de realisatie van de nieuwe locatie van het Bravis ziekenhuis voltooid is.
Reeds in 2019 hebben wij vanuit Lijst Linssen onze zorgen geuit omtrent de plannen van het Bravis ziekenhuis en het mogelijke vertrek naar Roosendaal. Onze fractievoorzitter Ton Linssen heeft zich toen ook enorm ingezet voor het behoud van een ziekenhuisfunctie in Bergen op Zoom en had contacten met diverse andere aanbieders die graag mee wilden gaan in het opzetten van een eventuele nieuwe medische voorziening.
Een motie die in juni 2019 door ons is ingebracht heeft het helaas niet gehaald, maar onze mening over het vertrek van het Bravis ziekenhuis uit Bergen op Zoom en nu ook de verhuisplannen van de HAP is niet veranderd.
Onze regio West Brabant/Tholen kan eenvoudigweg niet zonder medische voorzieningen en al helemaal niet zonder een huisartsenpost in de avond/nacht- en weekenduren, wanneer reguliere huisartsenhulp niet voorhanden is. Bovendien is de reisafstand voor de inwoners van regio Tholen te groot en kan in sommige gevallen levensbedreigend zijn.
Lijst Linssen is het dan ook niet eens met het voorgenomen besluit van de HAP om in 2025 te vertrekken uit onze gemeente en zal er alles aan doen om dit besluit tegen te gaan.

Wij hebben dan ook de volgende vragen:

1. Is het college het met Lijst Linssen eens dat onze aanzienlijk grote regio niet zonder een HAP kan om de urgente medische zorg in de avond/nacht- en weekenddiensten te borgen?
2. Is het college het met Lijst Linssen eens dat de reisafstand voor urgente medisch zorg voor inwoners van Tholen e.o. te groot is?
3. Heeft het college zich gewend richting Bravis na haar besluit over het willen verplaatsen van de HAP naar Roosendaal? Zo ja, wat is uit dit contact naar voren gekomen?
4. Is het college bereid in overleg te gaan met het bestuur van de HAP om na te gaan of zij bereid zijn de HAP, naast de locatie in Roosendaal ook in Bergen op Zoom te laten blijven bestaan?5. Neemt het college ook contact op met het ministerie van VWS om deze zeer ongewenste
verarming op medisch gebied voor Bergen op Zoom e.o. te verhinderen?

Gewenste wijze van beantwoording: schriftelijk cf. art. 36 van het RvO.

Met vriendelijke groet,
Ton Linssen, fractievoorzitter
Ans van Eekeren, burgerlid