Vermoeden van willekeur bij verstrekken van vergunningen

College van Burgemeester & Wethouders
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom
Onderwerp: beleid inzake verstrekken vergunningen

Geacht College,

Lijst Linssen heeft met verontwaardiging in de media vernomen dat er voor diverse gelijkwaardige evenementen verschillende criteria voor het afgeven van een vergunning worden gehanteerd. Daar waar popmonument doorgang kan vinden, wat wij op zich uiteraard prima vinden, is er voor de cultuur carrousel geen vergunning afgegeven. Aangezien ze beide op cultuurgebied en opzet gelijkwaardig en erg belangrijk zijn voor de toeristische uitstraling van Bergen op Zoom, bevreemdt dat ons en lijkt er sprake van willekeur.

Ook bereiken ons regelmatig berichten dat het in Bergen op Zoom een erg moeizaam traject is om een vergunning voor een evenement aan te vragen; klein of groot. Initiatiefnemers verwijten de afdelingen vergunningen dat deze niet in oplossingen meedenken en het ook meestal niet nodig vinden om met aanvragers in gesprek te gaan op locatie om daar te kijken wat er wel en niet kan.

Ondernemers die in deze barre tijden toch nog een beetje reuring in onze stad willen brengen worden al snel gedemotiveerd doordat mogelijkheden niet goed worden bekeken en overwogen. Lijst Linssen beschikt over actuele voorbeelden om dit te illustreren.

Naar aanleiding van bovenstaande verzoekt Lijst Linssen onderstaande vragen te beantwoorden:

1. Bent u op de hoogte van het feit dat er erg snel negatief advies wordt gegeven?
2. Is er een protocol op de afdeling vergunningen om verschil in afgifte te voorkomen?
3. Men spreekt over willekeur en gunnen dit is toch niet de bedoeling van een dienstverlenende afdeling van de gemeente Bergen op Zoom? Welke acties gaat het college ondernemen om dat beeld te verbeteren?
4. Bent u het met Lijst Linssen eens dat er een beter en klantgerichter beleid gevoerd dient te worden t.o.v. de aanvragers en samen met de aanvrager de mogelijkheden bekijken om tot een goed besluit te komen?

Gewenste wijze van beantwoording: schriftelijk cf. art. 36 van het RvO.

Met vriendelijke groet,

Tone van Steenpaal, Burgerlid.
Sander Siebelink, Raadslid.