Waarom gaan er nu enkele Open Dagen door?

College van Burgemeester & Wethouders
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom
Onderwerp: Open Dagen middelbare scholen
Bergen op Zoom, 4-1-2021

Geacht college,

Lijst Linssen heeft kennis genomen van het feit dat een aantal middelbare scholen toch Open Dagen
voor groep 8 leerlingen en hun ouders gaat organiseren, ondanks de sluiting van de scholen (m.u.v.
o.a. examenklassen) en het advies om geen andere gezamenlijke activiteiten te ondernemen.

Uit recent onderzoek is gebleken dat ook jongvolwassenen een groter risico op overdracht van het
coronavirus met zich meedragen.

Lijst Linssen is verbaasd over het organiseren van deze Open Dagen; naar onze mening lopen
medewerkers van de scholen, ouders en leerlingen daarmee grote risico’s. Ongeacht het feit of er
maar kleine groepen worden toegelaten. Wij vinden dat onverantwoord.

In dit verband heeft Lijst Linssen de volgende vragen aan het college:

1. Is het u bekend dat diverse middelbare scholen toch Open Dagen organiseren, ondanks
dringende adviezen om zulke activiteiten niet te organiseren?
2. Bent u het met Lijst Linssen eens, dat het organiseren van Open Dagen in dit stadium
onverantwoord is, de gezondheid van ouders, leerlingen en medewerkers gevaar loopt en
het niet passend is bij het gevoerde rijksbeleid inzake bestrijding corona?
3. Gaat u op korte termijn het gesprek aan met de scholen om het organiseren van Open Dagen
terug te draaien en de scholen te wijzen op het feit dat in heel veel andere gemeenten de
Open Dagen via o.a. videopresentaties worden georganiseerd?
4. Indien dergelijke gesprekken geen effect hebben, bent u dan bereid gebruik te maken van
een eventuele doorzettingsmacht (deze vraag is gericht aan de burgemeester als
eigenstandig bestuursorgaan) om deze Open Dagen te verbieden?

Gewenste wijze van beantwoording: schriftelijk cf. art. 36 van het RvO.

Met vriendelijke groet,
Sander Siebelink, raadslid;