Zorgwekkende ongevalscijfers gemeente Bergen op Zoom, Lijst Linssen vraagt om actie!

Raadslid Meino Dam en Duo-Burgerlid Maikel de Bekker vragen bij het college aandacht voor de schrikbarend stijgende ongevalscijfers in de gemeente Bergen op Zoom. Zij vinden dat de prioriteit meer op het terugdringen van deze ongevalscijfers moet liggen  in plaats van het verduurzamen van de verkeersborden. In 2016 waren er 9.7 ongevallen per 1000 inwoners, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2011 toen het er nog 5.2 per 1000 inwoners waren. Onderstaand de brief aan het college,

Geacht College,

Afgelopen vrijdag 7 september jongstleden kwam ons via de lokale media ter ore dat in Bergen op Zoom het eerste Bio-Based verkeersbord in Nederland geplaatst is. Een mooie primeur en milieuvriendelijk natuurlijk, maar Lijst Linssen is meer bezorgd, en dat zou het college ook moeten zijn, over het aantal ongevallen in de gemeente Bergen op Zoom welke al jaren een stijgende lijn laat zien zoals op onderstaand plaatje, afkomstig van de gezaghebbende site: waarstaatjegemeente.nl.

*Bron: www.waarstaatjegemeente.nl (data ingeladen in MS PBI)

Het is schrikbarend te zien dat het aantal ongevallen vanaf 2011 alleen nog maar is toegenomen. Het verbaast ons dan ook dat het college meer tijd heeft om showcases te presenteren via de media waar men zich mee op de borst kan kloppen dan het aanpakken van echte problemen cq. gevaren in de gemeente Bergen op Zoom waarbij onze inwoners gebaat zijn. Klaarblijkelijk mislukt de aanpak op een aantal fronten.

Het geld van die Bio-Based verkeersborden had ons inziens beter besteed kunnen worden aan het aanpakken van gevaarlijke kruisingen, installeren van een VRI op gevaarlijke punten, het inrichten van 30KM zones zoals het hoort en zo kunnen we nog wel verder gaan.

Met betrekking tot deze statistieken heeft Lijst Linssen dan ook de volgende vragen aan het college:

1. Is het college op de hoogte van de stijgende lijn in het aantal ongevallen binnen de gemeente Bergen op Zoom?
2. Zo ja, wat heeft gemeente gedaan om dit aantal terug te dringen?
3. Is het college het met Lijst Linssen eens dat er een plan van aanpak moet komen om het aantal ongevallen terug te dringen in onze gemeente? Zo ja, aan welke verdere concrete maatregelen ( dus geen vage algemene bewoordingen) denkt het college?

Wijze van beantwoording: cf. art. 36 van het RvO.

Hoogachtend,

Duo raadslid Maikel de Bekker

Raadslid Meino Dam